Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Przedmiot sprzedaży obejmuje swoim zakresem następujące nieruchomości zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

  1. Nieruchomość znajdująca się w Suszu przy ulicy Piastowskiej 38 składająca się z prawa użytkowania wieczystego gruntu działki Nr.17 o powierzchni 0,0401 ha zabudowanej budynkiem byłego posterunku energetycznego o powierzchni użytkowej 435,75 m2

 

Treść ogłoszenia - pobierz plik pdf

 

I.        Przedmiot sprzedaży obejmuje swoim zakresem następujące nieruchomości zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

 

1.       Nieruchomość znajdująca się w Suszu przy ulicy Piastowskiej 38 składająca się z prawa użytkowania wieczystego gruntu działki Nr.17 o powierzchni 0,0401 ha zabudowanej budynkiem byłego posterunku energetycznego o powierzchni użytkowej 435,75 m2  .

I. Przedmiot sprzedaży obejmuje swoim zakresem następujące nieruchomości zlokalizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: 1. Nieruchomość znajdująca się w Suszu przy ulicy Piastowskiej 38 składająca się z prawa użytkowania wieczystego gruntu działki Nr.17 o powierzchni 0,0401 ha zabudowanej budynkiem byłego posterunku energetycznego o powierzchni użytkowej 435,75 m2 .

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl