Przetarg na sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż pojazdów wycofanych z eksploatacji

Przetarg organizuje i przeprowadzi:
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu
ul. Gen. J. Bema 128, 87-100 Toruń
KRS 0000033455 REGON 190275904 NIP 583-000-11-90

Treść ogłoszenia - pobierz plik pdf

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl