Druki reklamacyjne

Co zrobić z formularzem reklamacyjnym

  • wypełniony wysłać za pomocą formularza zgłoszeniowego - w typie zgłoszenia wybrać Reklamacja i załączyć skan podpisanego wniosku

    lub
  • wypełniony i podpisany wniosek wysłać pocztą na adres korespondencyjny (wskazany we wniosku)

 

dla klientów z zawartymi umowami kompleksowymi ze sprzedawcą

 

dla klientów TPA - z rozdzielonymi umowami na usługę dystrybucyjną i sprzedażową

Reklamacja z tytułu przerw w dostawie energii powyżej 24 godzin (format rtf) 

 

Reklamacja z tytułu parametrów jakościowych energii (format rtf) 

 

Wniosek o dokonanie zwrotu nadpłaty za świadczone usługi dystrybucji

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl