Standardy Wymiany informacji ze Sprzedawcami i POB

Standardy obowiązujące od 01 stycznia 2019 r.
 • Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

  Planowana data wprowadzenia zmian: 1 stycznia 2019 roku.

  1. W komunikacie: 7.1.1. Wprowadzenie odbiorcy do pustego PPE w sekcji 1.1. usunięto pole: Kierunek.
  2. W komunikacie: 7.9.1. Zgłoszenie umowy sprzedaży/kompleksowej w sekcji 1.2. usunięto pole: Typ PPE. 3.
  3. Na rozdziale 7: Procesy wymiany informacji przez Portal Sprzedawców dodano podrozdział 7.23. Zawiadomienie Sprzedawcy o należnej bonifikacie, który zawiera szablony komunikatów publikowanych przez OSD w przypadku naliczenia należnej bonifikaty: 
   a) 7.23.1. z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi, 
   b) 7.23.2. z tytułu przekroczenia dopuszczalnych czasów przerw w dostarczaniu energii elektrycznej, 
   c) 7.23.3. z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej.

   

  Do pobrania:

  Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.)

Standardy obowiązujące od 25 stycznia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie od 25 stycznia 2019 roku Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji publikujemy skorygowany dokument  „Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB”

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 25 stycznia 2019 r.)

Standardy obowiązujące od 01 lutego 2019 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 1 lutego 2019 roku.

1. W komunikacie: 7.20.1. Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy dokonano następujących zmian:

a) Zmienia się obowiązkowość pól z TAK na NIE dla parametrów:
* Data poprzedniego odczytu,
* Data bieżącego odczytu,
pola nie będą obowiązkowe dla not rozliczeniowych,

b) Słownik dla pola Typ komunikatu ulega rozbudowaniu o kod: TNOTA = nota rozliczeniowa,

c) Zmianie ulega nazwa pola: Numer faktury na Numer dokumentu rozliczeniowego,

d) Zmianie ulega parametr „liczba wystąpień sekcji” dla sekcji 1.1.1 Rozliczenie finansowe z 1..* na 0..* - co oznacza, że wystąpią komunikaty, dla których ta sekcja nie pojawi się w komunikacie (dla not rozliczeniowych),

e) Komunikat zostaje rozbudowany o nową sekcję 1.4 Nota rozliczeniowa zawierający pola:

* Typ bonifikaty – pole słownikowe,
* Podtyp bonifikaty – pole słownikowe,
* Wartość – wartość należności z tytułu bonifikaty.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 1 lutego 2019 r.)

Standardy obowiązujące od 01 kwietnia 2019 r.

Wykaz najważniejszych zmian wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 1 kwiecień 2019 roku.

 1. W komunikacie: 7.20.1. Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy dokonano następujących zmian:

a) W sekcji 1 Nagłówek ulega rozbudowaniu słownik dla pola Typ komunikatu o kod: TKORN = korekta noty rozliczeniowej,

b) W sekcji 1.4 Nota rozliczeniowa zmienia się treść pola Opis dla parametru Wartość. Pole otrzymuje treść:

Wartość należności z tytułu bonifikaty dla typu komunikatu TNOTA lub watość korekty noty dla typu komunikatu TKORN

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 1 kwietnia 2019 r.)

Standardy obowiązujące od 05 maja 2019 r.

Wykaz najważniejszych zmian oraz nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Uprzejmie informujemy, że od 5 maja 2019 roku rozpoczniemy publikowanie na Portalu Informacji Pomiarowej nowego dokumentu DDG2 z danymi dobowo-godzinowymi poszczególnych PPE. Jednocześnie od tego dnia zaprzestaniemy publikacji danych dobowo-godzinowych w dokumencie DDG.

Wszystkie kolejne dokumenty dot. m.in. korekt w trybach Rynku Bilansującego M+2, M+4, M+15 będą generowane wg nowego standardu DDG2. Dokument DDG2 w trybach korekt zostanie opublikowany również wtedy, gdy nie dojdzie do zmiany danych lub statusów danych opublikowanych wcześniej w dokumencie DDG dotyczącym tej samej doby.

Jednocześnie informujemy, że po wdrożeniu planowanej w II kwartale 2020 roku renumeracji PPE do standardu GS1 w dokumencie DDG2 nie będą występowały PPE z literą „W” na końcu numeru (kierunek oddanie do sieci Energa-Operator SA). Przykładowy dokument DDG2 z PPE dwukierunkowym znajduje się w przykładowych plikach XML.

Do dokumentu dołączono przykładowe pliki XML oraz plik XSD komunikatu DDG2 dla PPE z oddaniem, poborem i PPE dwukierunkowego dla doby 23, 24 i 25-godzinnej.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 5 maja 2019 r.)

Przykładowe pliki DDG2 - format xml

Przykładowe pliki DDG2 - format xsd

Publikacja danych pomiarowych od 10.02.2020 r.

Uprzejmie informujemy, że od 10 lutego 2020 roku w dokumentach pomiarowych DDG2, UDPP, UDPPk, UDPM i UDPMk publikowanych na Portalu Informacji Pomiarowej nie będą występowały PPE z literą „W”. Dane wytwórców i prosumentów z kierunku oddania i poboru do sieci ENERGA-OPERATOR SA będą publikowane pod tym samym wspólnym 18 znakowym kodem PPE (PL0037XXXXXXXXXXXX), a do identyfikacji kierunku należy wykorzystywać dostępne w dokumentach parametry kod OBIS (UDPP, UDPPk, UDPM i UDPMk) lub kierunek (DDG2). Zmiany w dokumentach podyktowane są planowaną w 2021 roku renumeracją PPE do standardu GS1.

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl