Bezpieczna infrastruktura

Prąd elektryczny jest najbezpieczniejszym nośnikiem energii. Od nas samych zależy, czy będziemy bezpiecznie go użytkować.

 • Korony drzew w twoim ogrodzie powinny być oddalone od linii energetycznych o min. 3-4 m.
 • Wycinkę drzew w pobliżu linii energetycznych należy pozostawić fachowcom. Pod numerem 991 można zasięgnąć informacji o bezpłatnej wycince drzew rosnących zbyt blisko urządzeń sieciowych. 
 • Nie wolno samodzielnie usuwać drzew bądź innych elementów, które upadły na linie energetyczne, np. w wyniku wichury.
 • Powinno się zachować ostrożność podczas prac rolnych, gdy na terenie pola znajdują się elementy sieci energetycznej.
 • Należy zachować ostrożność w trakcie malowania elewacji, jeśli w pobliżu są przewody elektryczne.
 • Nie znając lokalizacji przewodów elektrycznych prace remontowe związane z wierceniem, kuciem, wbijaniem gwoździ trzeba wykonywać przy wyłączonym napięciu.
 • Powinno się przestrzegać znaków ostrzegawczych na urządzeniach/budynkach energetycznych: „Nie dotykać! Niebezpieczne dla życia.”
 • Nie należy zbliżać się do zerwanych linii energetycznych. 
 • Powinno się powiadomić pogotowie energetyczne (991), jeśli są otwarte drzwi stacji transformatorowej. Nie wolno wchodzić do środka! Grozi to porażeniem prądem.
 • W pobliżu uszkodzonej infrastruktury elektroenergetycznej powinno się zachować ostrożność, mogą to być np. kable wystające ze słupa oświetleniowego.
 • Nie wolno w żaden sposób ingerować w infrastrukturę elektroenergetyczną.
 • Wędkować i żeglować należy z dala od linii energetycznych.
 • Zabawy, jak puszczanie latawca, nie powinny się odbywać w otoczeniu linii czy budynków energetycznych.
 • Jeśli to możliwe w trakcie burzy powinno się pozostać w domu, będąc w terenie górzystym należy kierować się w doliny, na łące należy szukać terenu nieporośniętego drzewami, zagłębienia, będąc nad zbiornikiem wodnym powinno się wyjść z wody i nie pływać łódką (woda doskonale przewodzi prąd), nie powinno się przebywać w pobliżu wysokich obiektów, np. chować się pod drzewami - pioruny szukają wysokich punktów w terenie, należy trzymać się z dala od obiektów metalowych typu siatki, ogrodzenia, nie wolno trzymać przy sobie przedmiotów metalowych, jadąc samochodem najlepiej przeczekać burzę w bezpiecznym miejscu, nie parkować pod wysokim punktem, warto pamiętać, że piorunochron to ważny element na domu/budynku mieszkalnym.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl