VI Edycja konkursu "Samorząd przyjazny energii"

Gmina Przykona, znajdująca się na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA, została nagrodzona w konkursie „Samorząd przyjazny energii”. Konkurs był skierowany do samorządów, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska czy rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. Zwycięzcy otrzymali tytuł „Samorząd przyjazny energii”, pamiątkowe statuetki oraz granty w wysokości 15 tys. zł na dalsze inwestycje.

- Współpraca samorządów i Operatorów Systemów Dystrybucyjnych jest niezwykle ważna. Dobre relacje i kontakt z przedstawicielami lokalnych społeczności pozwalają nam m.in. na lepsze rozpoznanie potrzeb zarówno odbiorców, jak i wytwórców energii. Dzięki temu możemy, jak najlepiej zaplanować rozbudowę naszych sieci, tak by móc zapewnić regionom niezbędny do rozwoju gospodarczego potencjał przyłączeniowy. Cieszymy się, że mogliśmy gościć wójta gminy Przykona i wyrazić uznanie dla działań związanych z transformacją energetyczną podejmowanych przez gminę, ale też podziękować za wolę współdziałania – mówi Grzegorz Widelski – Z-ca Dyrektora Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym.

Nagrodzona w szóstej edycji Gmina Przykona swoją wygraną zawdzięcza wysokiej świadomości ekologicznej i energetycznej w zarządzaniu podległym obszarem. Do tych działań zalicza się m.in. wdrożenie innowacyjnych rozwiązań proekologicznych przy tworzeniu Gminnego Parku Energetycznego, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz dobrą współpracę samorządu z energetykami. Gmina przystąpiła również do Turkowskiego Klastra Energii, wspierającego efektywne zarządzanie lokalną gospodarką energetyczną. 

Pozostałe nagrodzone samorządy to: Książ Wielkopolski, Siechnice, Żukowo, Zamość oraz Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Infrastruktury. Konkurs „Samorząd przyjazny energii” jest organizowany przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa Operator, innogy Stoen Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Informacje o konkursie i wyniki można znaleźć na stronie internetowej organizatora: www.ptpiree.pl.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl