Bieżąca komunikacja z samorządami

 


Praktyka nr 1

Organizacja cyklicznych bezpośrednich spotkań z przedstawicielami samorządów terytorialnych.

W ramach budowania dialogu organizowane są lokalne konferencje z samorządami. Poruszana tematyka obejmuje m.in. współpracę podczas awarii masowych, realizację nowych inwestycji sieciowych oraz modernizację istniejącej infrastruktury. Każda konferencja uwzględnia także sesję pytań i odpowiedzi. Jest to dobra okazja do przedstawienia wzajemnych punktów widzenia i wymiany doświadczeń dotyczących współpracy. Sugestie zebrane podczas konferencji są wdrażane w codzienną działalność operacyjną ENERGA-OPERATOR. Wstępem do spotkań były wizyty przedstawicieli ENERGA-OPERATOR w Urzędach Miast i Gmin i przekazanie folderów „W dobrym kontakcie” przygotowanych specjalnie dla przedstawicieli samorządów. Formułę bezpośrednich spotkań będziemy chcieli nadal wykorzystywać, m.in. do prezentowania samorządom planów inwestycyjnych i modernizacyjnych na kolejny rok.

Praktyka nr 2
Umieszczanie informacji na stronach samorządów o planowych ograniczeniach w dostawach energii.

Wiele gmin publikuje na zarządzanych przez siebie portalach internetowych komunikaty otrzymywane od ENERGA-OPERATOR o planowanych w danej miejscowości tymczasowych przerwach w dostawach energii związanych z realizowanymi pracami modernizacyjnymi. W niektórych gminach wykorzystywane do tego są również inne kanały służące do komunikacji z mieszkańcami, jak: sms-y, telewizje lokalne czy telebimy.

Praktyka nr 3
Organizacja spotkań informacyjnych i przygotowanie materiałów o sposobie przyłączenia odnawialnych źródeł energii do sieci.

Samorządy lokalne często organizują konferencje dotyczące pozyskania dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii. Do aktywnego uczestnictwa zapraszani są przedstawiciele ENERGA-OPERATOR, którzy omawiają proces związany z przyłączeniem takiego źródła do sieci energetycznej. Zainteresowani inwestorzy mogą dzięki temu z pierwszej ręki uzyskać niezbędne informacje.

 

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl