EUNIVERSAL

Budżet strony polskiej: 975 tyś. EUR
Budżet ENERGA-OPERATOR SA: 423 tyś. EUR
Dofinansowanie ENERGA-OPERATOR SA: 296 tyś. EUR
Źródło dofinansowania
H2020-EU.3.3.4.
Okres realizacji
01.02.2020 r - 31.06.2023 r
Lider konsorcjum
Portugalia (E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.)

 


 

Demonstracja obserwowalności sieci i przyszłych rozwiązań wspierających zarządzanie usługami elastyczności sieci z wykorzystaniem interfejsu UMEI

Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z 18  członków z UE. Uzyskał dofinansowanie w 2020 r z Komisji Europejskiej. Polski obszar demonstracyjny jest budowany przez: ENERGA-OPERATOR SA, Instytut Energetyki Oddział Gdańsk, przedsiębiorstwo Mikronika i norweską firmę NODES. ENERGA-OPERATOR SA jest liderem odpowiedzialnym za budowę tego obszaru demonstracyjnego.

Cel projektu

Finansowany ze środków UE, projekt przygotowuje rozwiązania wspierające transformację sieci elektroenergetycznej poprzez rozwiązanie istniejących ograniczeń w systemie energetycznym poprzez wprowadzenie uniwersalnego interfejsu (UMEI) umożliwiającego wymianę informacji na rynku energii. Przygotowywany jest on dla potrzeb świadczenia usług elastyczności przyszłych interesariuszy. Badania będą wykonywane w trzech obszarach demonstracyjnych: w Niemczech, Polsce i Portugalii.

Główne obszary działań  w polskim obszarze demonstracyjnym  skupiają się na:

  • Dostarczeniu i przetestowanie na rynku potencjalnych nowych usług elastyczności poprzez interfejs umożliwiający dostęp do rynku (UMEI), który ma łączyć aktywne zarządzanie systemem i rozwiązania rynkowe poprzez uniwersalne, elastyczne i modularne podejście.
  • Budowie narzędzi do planowania i predykcji w sieci dystrybucyjnej, które gwarantują bezpieczeństwo dostaw i stosowanie rozwiązań zwiększających elastyczność przy jednoczesnej integracji różnych źródeł odnawialnych.
  • Opracowanie nowych rozwiązań do wspierania pracy sieci nn w obszarach z dużą kumulacja mikrogeneracji czy też stacji ładowania EV. Kluczowym elementem będzie standard nowej inteligentnej stacja SN/nN  umożliwiającej autonomiczne zarządzanie siecią nN.

 

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl