Inteligentne sieci

Rynek energii ulega obecnie znaczącym zmianom. Zmiany te oznaczają wielkie wyzwania dla Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD), ale również możliwość zaoferowania konsumentom nowych, dotychczas niedostępnych rozwiązań.

Wyzwania dla OSD związane są przede wszystkim z poprawą jakości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, większą aktywizacją odbiorców oraz umożliwieniem przyłączenia małych źródeł energii, głównie Odnawialne Źródła Energii (OZE), do sieci. Warunkiem koniecznym spełnienia tych celów jest rozwój sieci inteligentnej, określanej także terminem Smart Grid. Jest to sieć dystrybucyjna energii, która w sposób inteligentny wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczno-telekomunikacyjne.

W ENERGA-OPERATOR zdefiniowaliśmy 5 kluczowych obszarów, w których podejmujemy działania niezbędne do rozwoju sieci inteligentnej:

  • aktywny odbiorca – aby odbiorcy energii mogli stać się bardziej aktywni i świadomi w zakresie nie tylko dostarczanej przez nas energii, ale również jej samodzielnego wytwarzania, na przykład w mikroźródłach,
  • jakość dostaw – abyśmy mogli zapewnić naszym odbiorcom niezawodne dostawy energii coraz lepszej jakości,
  • inteligentne sterowanie siecią – aby można było zarządzać nią w sposób technologicznie zaawansowany w warunkach przyłączania coraz większej ilości mikroźródeł i OZE,
  • inteligentny Operator Systemu Dystrybucyjnego – abyśmy mogli coraz lepiej działać organizacyjnie i kosztowo,
  • technologia informatyczno-telekomunikacyjna – czyli rozwój technologii, które w połączeniu z siecią dystrybucyjną tworzą sieć inteligentną.


Tylko dzięki zintegrowanym działaniom we wszystkich tych obszarach będziemy mogli dostosować naszą sieć dystrybucyjną i sposób działania do nowego kształtu rynku energii.

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl