Czym jest ISE?

Sieć inteligentna to sieć dystrybucyjna i powiązane z nią technologie informatyczno-telekomunikacyjne, integrujące w sposób inteligentny działania uczestników rynku energii elektrycznej (wytwórców, dystrybutorów i odbiorców). Dzięki temu możliwa jest poprawa niezawodności i efektywności dostaw oraz większe zaangażowanie odbiorców w wytwarzanie energii. Zwiększa się także efektywność energetyczna.

Zobacz jak rozbudowuje się sieć inteligentna.

 

Elementami sieci inteligentnej są:

  • tradycyjna infrastruktura dystrybucyjna, czyli np. linie przesyłowe, stacje rozdzielcze i linie zasilające odbiorców,
  • urządzenia pomiarowe i urządzenia automatyki, w tym inteligentne liczniki,
  • infrastruktura telekomunikacyjna i urządzenia do wymiany danych – sieci teletransmisyjne, bazy danych, urządzenia telekomunikacyjne, które przetwarzają dane itd.,
  • systemy informatyczne do zarządzania siecią, np. specjalne systemy pozwalające na minimalizację przerw w zasilaniu oraz systemy umożliwiające analizę danych.

 

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl