Podsumowanie III etapu wdrożenia systemu AMI

ENERGA-OPERATOR SA od kilku lat wdraża system inteligentnego opomiarowania u swoich klientów. Zainstalowano już ok. 830 tys. nowoczesnych liczników na terenie działania spółki.

Projekt od początku jest prowadzony w oparciu o zdefiniowane i niezmienne założenia:

  • System musi przynieść wymierne korzyści dla odbiorców energii elektrycznej oraz ENERGA-OPERATOR SA,
  • Przy wdrożeniu systemu w maksymalnym stopniu muszą być wykorzystane zasoby kadrowe spółki,
  • System musi być przygotowany do współpracy z rozwiązaniami Smart Grid,
  • System musi być zbudowany w sposób zapewniający elastyczną zmianę dostawców wszystkich elementów infrastruktury,
  • System musi spełniać wymagania funkcjonalne Prezesa URE.

Wdrożony system przynosi już konkretne korzyści mieszkańcom oraz ENERGA-OPERATOR SA. Praktycznie zweryfikowane korzyści to:

  • Bardzo wysoka (99%) skuteczność pozyskiwania danych do fakturowania,
  • Ograniczenie liczby reklamacji dotyczących odczytów licznika,
  • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej przez mieszkańców (o ok. 1,3%)
  • Obniżenie o 15 procent różnicy bilansowej,
  • Zmniejszenie liczby klientów zalegających z płatnościami ok 30%.

Na bazie infrastruktury inteligentnego opomiarowania zostały uruchomione nowe usługi dla klientów. Z miesiąca na miesiąc cieszą się one coraz większą popularnością. Klienci mogą korzystać z portalu internetowego w formie strony www lub aplikacji na smartfony dzięki czemu łatwiej monitorują zużycie energii elektrycznej. Sprzedawcy energii elektrycznej oferują także na bazie infrastruktury systemu usługi rozliczeń (wystawienia faktury w dowolnym dniu miesiąca) oraz nową formę rozliczeń przedpłaconych.

W ramach analizy rzeczywistych danych pomiarowych potwierdzono również, że krzywa obciążenia Krajowego Systemu Energetycznego w dużej mierze zależy od sposobu zużycia energii elektrycznej przez odbiorców komunalnych oraz małych firm. Oznacza to, że w przyszłości, kształtując w odpowiedni sposób taryfy za energię będzie można wpływać na krzywą obciążenia i niwelować tzw. „szczyty poboru energii”.

W oparciu o zainstalowana infrastrukturę AMI, do sieci energii elektroenergetycznej zostali podłączeni prosumenci. W takich przypadkach zainstalowane liczniki AMI pozwalają na pomiar i rejestrację pełnego profilu energii w dwóch kierunkach: pobór energii z sieci oraz oddanie energii do sieci.

Doświadczenie zebrane podczas realizacji pierwszego etapu projektu zostało opisane w publikacji „Podsumowanie pierwszego etapu wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania”, która ukazała się w listopadzie 2014 roku. Jest to pełne kompendium wiedzy opisujące podejście ENERGA-OPERATOR SA do wdrożenia systemu, występujące zagadnienia technologiczne oraz płynące z wdrożenia wnioski i zweryfikowane korzyści.

Zapraszamy do lektury.

Do pobrania:

Podsumowanie pierwszego etapu wdrożenia systemu inteligentnego opomiarowania

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl