Test konsumencki w Kaliszu

test konsumencki - Kalisz

Na zlecenie spółek Grupy Energa przeprowadzono roczny test konsumencki, którego celem było m.in. sprawdzenie, jaka jest skłonność zmiany sposobu zużycia energii elektrycznej przez klientów Energa, którzy zostali wyposażeni w układy pomiarowe AMI. 

Począwszy od czerwca 2013 r. do końca maja 2014 r. gospodarstwa domowe testowały programy cenowe ze stawkami zmiennymi w czasie, nowe funkcjonalności Rozliczeń Rzeczywistych oraz miały możliwość obserwowania zużycia energii elektrycznej na portalu do wizualizacji danych. W październiku rozpoczął się test Modułu Wizualizacji Danych, pokazujący klientowi nie tylko zużycie, ale również i koszty wykorzystanej energii elektrycznej. Testowany był również program redukcji mocy polegający na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy po otrzymaniu sygnału od operatora. W teście wzięły udział łącznie 1244 gospodarstwa domowe. Zebrane w ciągu roku dane o zużyciu energii elektrycznej pochodzące z systemu AMI oraz informacje uzyskane podczas badań ankietowych są obecnie analizowane przez zespoły ekspertów. Celem prac zespołu ekspertów jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

  • Jaka jest skuteczność taryf wielostrefowych w zmniejszeniu zużycia lub w zmianie sposobu zużywania energii elektrycznej?
  • Jaka jest skuteczność programu redukcji mocy?

Istotne jest także pozyskanie wiedzy, czy i w jaki sposób poszczególne produkty (rodzaj programu cenowego, typ rozliczeń oraz forma wizualizacji zużycia) oddziałują na sposób korzystania z energii przez różne grupy badanych. Rezultaty projektu przełożą się na lepsze dopasowanie produktów i usług do oczekiwań klientów, w efekcie czego możliwe będzie zmniejszenie wydatków na prąd.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnymi wynikami Testu dostępnymi tutaj.

Raport

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl