Polsko-Japoński projekt badawczy z obszaru magazynowania energii

Niestabilność odnawialnych źródeł energii, szczególnie farm wiatrowych, stanowi jedno z większych wyzwań dla współczesnych sieci przesyłowych nie tylko w Polsce, ale w każdym kraju inwestującym w OZE. Brak sprzyjających warunków pogodowych – bezwietrzna pogoda, długotrwałe zachmurzenie – prowadzić mogą do niedoborów mocy. Z kolei nadmiar wyprodukowanych mocy przy skrajnie odmiennych warunkach może doprowadzić do przeciążenia sieci energetycznych. Dlatego istotny jest rozwój nowoczesnych systemów magazynowania zdolnych przechowywać nadprodukcję energii. Nowoczesny obiekt tego typu powstanie do 2019 roku na terenie farmy wiatrowej w Bystrej pod Gdańskiem.

W odpowiedzi na to wyzwanie, japońska agencja rządowa NEDO oraz Ministerstwo Energii podpisały memorandum o współpracy w ramach projektu na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego.

Demonstracyjny projekt badawczo-rozwojowy dotyczący możliwości wykorzystania technologii magazynowania energii oraz automatyzacji procesu utrzymania stabilności systemu elektroenergetycznego zrealizuje konsorcjum w składzie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Energa-Operator, Energa Wytwarzanie, Japońska instytucja rządowa NEDO, Hitachi, Hitachi Chemical oraz Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Celem projektu jest przetestowanie na wydzielonym obszarze KSE systemu realizującego funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) oraz hybrydowego magazynu energii elektrycznej (BESS). Zaproponowane w projekcie rozwiązanie wykorzystuje japońską technologię automatyk systemowych oraz hybrydowy magazyn energii elektrycznej (BESS).

W ramach projektu Hitachi przy współpracy z PSE, EOP i EW zbuduje system SPS, natomiast Hitachi Chemical będzie odpowiedzialne za budowę hybrydowego magazynu energii elektrycznej wyposażonego w baterie litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe. Ponadto, Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC zbada modele biznesowe dla systemów realizujących funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną oraz systemów magazynowania energii.

Uproszczony układ podziału zadań stron projektu

Uproszczony układ podziału zadań stron projektu

 


 

Założenia projektu demonstracyjnego

 1. System realizujący funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) [zakres firmy: Hitachi] 

  System SPS w trybie ciągłym wykonuje obliczenia w oparciu o informacje on-line dostarczane z systemu SCADA i na ich podstawie opracowuje scenariusze działań dla określonych zakłóceń, poprzez wykonywanie cyklicznych analiz. W przypadku wystąpienia zakłócenia, system SPS dokona niezbędnych sterowań w celu wyeliminowania przeciążeń na podstawie wyników analiz. 


 2. Hybrydowy magazyn energii (BESS) wyposażony w baterie litowo-jonowe i kwasowo-ołowiowe [zakres firmy Hitachi oraz Hitachi Chemical] 

  Projekt ma na celu zmniejszenie całkowitych kosztów systemów magazynowania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie hybrydowego systemu magazynowania energii elektrycznej. Hybrydowy system magazynowania energii elektrycznej będzie charakteryzował się zarówno wysoką wydajnością dzięki wykorzystaniu technologii litowo-jonowej jak i efektywnością kosztową poprzez zastosowanie akumulatorów kwasowo-ołowiowych. 
  Celem instalacji BESS jest sprawdzenie funkcjonalności bateryjnego magazynu energii opartego o technologie litowo-jonową i kwasowo-ołowiową oraz sprawdzenie możliwości szerszego ich wykorzystania w systemie elektroenergetycznym, w zakresie: 
  - ochrony systemu przed przeciążeniem na liniach przesyłowych i dystrybucyjnych WN; 
  - magazynowania energii w warunkach wysokiego udziału generacji elektrowni wiatrowych oraz zapewnienia wymaganych rezerw; 

  Wyżej opisane zagadnienia obejmują również następujące funkcjonalności: 
  - ograniczanie krótkoterminowych wahań mocy farm wiatrowych, 
  - świadczenie usług systemowych w zakresie regulacji częstotliwości na rzecz operatora systemu przesyłowego, 
  - świadczenie usług systemowych podobnych do tych, które są świadczone przez elektrownie szczytowo-pompowe, 
  - świadczenie usługi interwencyjnej rezerwy mocy, 
  - arbitraż cenowy. 

 3. Zbadanie modeli biznesowych dla systemów stabilizacji sieci elektroenergetycznych oraz systemów magazynowania energii elektrycznej [zakres firm: Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC] 

  Hitachi, Hitachi Chemical i SMBC zweryfikują zalety systemów realizujących funkcję automatyki odciążającej sieć elektroenergetyczną (SPS) oraz systemów magazynowania energii elektrycznej i przedstawi modele biznesowe umożliwiające ich szersze wykorzystanie. 

  Uproszczona architektura rozwiązania (SPS i BESS):

  Uproszczona architektura rozwiązania (SPS i BESS)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl