Projekt ''Inteligentny Półwysep Helski''

ENERGA-OPERATOR prowadzi pilotażowe wdrożenie sieci inteligentnych (ang. Smart Grid) na Półwyspie Helskim. 

Opis projektu

Podstawowym celem projektu „Inteligentny Półwysep Helski” było uzupełnienie istniejącej sieci elektroenergetycznej o elementy i urządzenia, które przekształcą tę sieć w sieć inteligentną.

Cele projektu:

  • zapewnienie dostaw lepszej jakości energii elektrycznej,
  • poprawa efektywności systemu energetycznego,
  • udostępnienie odbiorcom energii nowych usług.

 

Etapy projektu

Projekt realizowany jest w 3 etapach:

  • Etap I, zakończony w 2011 roku, w którym opracowana została koncepcja projektu.
  • Etap II, zakończony w 2012 roku, w którym zbudowana została sieć inteligentna, oraz równolegle następował montaż liczników AMI.
  • Etap III (w toku) – testowanie wprowadzonych rozwiązań.

 

Korzyści z projektu

Jako Operator Sieci Dystrybucyjnej, ENERGA-OPERATOR odniesie korzyści związane z pełniejszym monitorowaniem i  automatyzacją pracy sieci.

Najbardziej odczuwalną korzyścią dla odbiorców energii będzie ograniczenie przerw w dostawie energii elektrycznej. Planuje się zmniejszenie przeciętnej częstości długich przerw w dostawie energii o 30 proc. oraz przeciętnego czasu trwania takich przerw o 50 proc. w stosunku do roku 2011.

Zastosowane rozwiązania maja pozwolić na podniesienie efektywności pracy sieci i ograniczenie strat sieciowych.

zastosowanie zaawansowanej automatyzacji pracy sieci pozwoli na poprawę efektywności operacyjnej.   

Jeśli rozwiązania zastosowane w projekcie się sprawdzą, rozważona zostanie możliwość wdrożenia ich na całym obszarze działalności EOP.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl