Projekt "Upgrid"

Celem projektu jest zweryfikowanie wybranych technologii w zakresie poprawy niezawodności i optymalizacji pracy sieci SN i nN, wraz z rozwiązaniami wspomagającymi przyłączanie generacji rozproszonej, na wybranym obszarze demonstracyjnym sieci miejskiej w Gdyni. Przenalizowane zostaną rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie siecią SN i nN w oparciu o zintegrowane dane pozyskiwane z systemów informatycznych ENERGA-OPERATOR SA, a w szczególności systemu AMI.

Produktem projektu będą raporty z wynikami przeprowadzonych badań i analiz w oparciu o wdrożone rozwiązania sieciowe i informatyczne, pozwalające na zweryfikowanie i ocenę wybranych technologii w zakresie poprawy niezawodności i optymalizacji pracy sieci, włącznie z rozwiązaniami wspomagającymi przyłączanie generacji rozproszonej do sieci nN.

 

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl