Polski obszar demonstracyjny

Projekt w dużym zakresie jest kontynuacją naszego wdrożenia realizowanego w obszarze Półwyspu Helskiego (w zakresie urządzeń sieciowych) i rozwoju systemów IT wokół SCADA obsługiwanych przez RDM w Gdańsku. W polskim obszarze demonstracyjnym szczególnie duży nacisk kładziony jest jednak na rozwiązania dla sieci nn.

W szczególności celem polskiego obszaru demonstracyjnego jest zbudowanie takich rozwiązań (urządzenia do monitorowania sieci, integracja danych, telekomunikacja, systemy IT), które pozwolą zweryfikować i ocenić wybrane technologie w zakresie poprawy niezawodności i optymalizacji pracy sieci, włącznie z rozwiązaniami wspomagającymi przyłączanie generacji rozproszonej. Ważnym elementem projektu jest wykorzystanie systemu AMI, który ma być źródłem danych do wspomagania zarządzania pracą sieci nn.

Zakładane cele techniczne projektu to przede wszystkim uzyskanie odwzorowania stanu sieci SN i nn w systemie informatycznym wraz z informacją o parametrach jakości energii oraz stworzenie większych możliwości sterowania siecią SN i nn, zbudowanie zaawansowanych narzędzi IT, które w praktyce zademonstrują możliwości:

  1. integracji systemów SCADA/DMS GIS, AMI; 
  2. zwiększenia obserwowalności sieci nn; 
  3. poprawy niezawodności sieci; 
  4. zarządzania energią: współpraca klientów, wytwórców. 

Polski obszar demonstracyjny będzie realizowany na terenie Gdyni w obszarze zasilanym z PZ Witomino.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl