Zakres międzynarodowego projektu Upgrid

Liderzy wraz z konsorcjantami będą rozwijali nowe funkcjonalności w obszarze sieci SN i nn, odpowiednio w czterech pilotażowych obszarach demonstracyjnych. Poszczególne obszary demonstracyjne będą realizowane przez grupy konsorcjantów w danym kraju.

 

Zakres celów funkcji poszczególnych obszarów demonstracyjnych został przedstawiony w poniższej tabeli

 

Charakterystyka poszczególnych obszarów demonstracyjnych:

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl