Misja i wizja

Wizja Segmentu Dystrybucji opisana jest poprzez:

  • Strategię rynkową określającą, jaką firmą chcemy być i jaką pozycję chcemy zajmować wśród OSD
  • Misję definiującą nasze główne powinności wobec klientów
  • Sposób działania wyznaczający atuty, dzięki którym chcemy realizować Strategie rynkową i wypełniać Misję
  • Wartości określające zbiór oczekiwanych postaw pracowników, które wspierają realizację Strategii i Misji

 

Misja i wizja firmy

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl