Bezpieczny dom

Niewłaściwe korzystanie z urządzeń elektrycznych może doprowadzić do porażenia prądem. Zawsze należy zachowywać ostrożność.

 • Urządzenia elektryczne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie powinno się korzystać z urządzeń na prąd, jeśli mają ślady jakiegokolwiek uszkodzenia.
 • Uszkodzone urządzenie elektryczne najlepiej oddać fachowcowi do naprawy.
 • Do kontaktu nie należy włączać urządzeń elektrycznych, jeśli ich przewód jest pęknięty lub przerwany – dotknięcie takiego przewodu może spowodować porażenie prądem.
 • Kabel elektryczny z przetartą bądź jakkolwiek uszkodzoną obudową powinno się wymienić na nowy (nie należy go izolować taśmą).
 • Nie powinno się zdejmować obudowy urządzenia zasilanego energią elektryczną, gdy jest podłączone do prądu (np. tylna osłona monitora komputera).
 • Wszelkie zmiany przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu – dotyczy to np. wymiany żarówki na nową.
 • W miejscach, gdzie przebywają małe dzieci, warto rozważyć zatknięcie kontaktów tzw. zaślepkami.
 • Nie należy korzystać z gniazdek elektrycznych, które są wyrwane ze ściany.
 • Wyciągając wtyczkę z gniazdka należy trzymać jej koniec jedną ręką, a obudowę kontaktu przytrzymywać drugą.
 • Z suszarki bądź innych urządzeń elektrycznych nie należy korzystać w pobliżu wody, np. w wannie.
 • Mokre ręce trzeba wytrzeć zanim skorzysta się z urządzenia zasilanego energią elektryczną.
 • Trzeba pilnować, by woda nie dostała się do wnętrza urządzenia elektrycznego – mogłoby to doprowadzić do zwarcia. W tym celu warto unikać stawiania otwartych naczyń z wodą w pobliżu urządzeń na prąd.
 • Warto mieć dobrze zabezpieczone przewody elektryczne, w szczególności jeśli w domu są zwierzęta typu gryzonie, gdyż mogą przegryźć kabel elektryczny.
 • W przypadku nowej lub modernizowanej instalacji warto stosować  najnowsze rozwiązania chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym jak bezpieczniki różnicowoprądowe.
 • Urządzeń grzejnych typu żelazko czy piec elektryczny nie należy zostawiać na dłuższy czas bez nadzoru.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl