Zmiana sprzedawcy

Co to znaczy, że mam prawo wyboru sprzedawcy prądu?

Każdy Odbiorca przyłączony do sieci  ENERGA-OPERATOR SA (EOP) posiada prawo zakupu energii elektrycznej od dowolnie wybranego sprzedawcy energii. Dotyczy to również sytuacji, w których Odbiorca będzie chciał wybrać sprzedawcę energii elektrycznej, gdy:

  • wybuduje  nowy dom i nie będzie miał  jeszcze umowy z EOP
  • kupi / wynajmie mieszkanie, gdzie nie ma licznika. 

Wykaz sprzedawców, z którymi ENERGA-OPERATOR SA ma podpisane Generalne Umowy Dystrybucyjne (GUD) i Kompleksowe Generalne Umowy Dystrybucyjne (GUD-k)

Informacja na temat procesu dostępna jest pod numerem infolinii: 801-404-404

lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

Obsługa w dni robocze  08:00-20:00.

Czym różni się umowa GUD od GUD-k i co to dla mnie oznacza?

Umowa GUD jest to generalna umowa dystrybucji zawarta pomiędzy ENERGA-OPERATOR a Sprzedawcą. Dla odbiorców oznacza, że z tą grupą firm można podpisać umowę na sprzedaż energii, przy czym oddzielnie trzeba zawrzeć umowę dystrybucyjną z ENERGA-OPERATOR na dostawę energii elektrycznej.

Umowa GUD-k jest to generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, którym jest EOP.

Dla odbiorców oznacza to, że z tą grupą firm odbiorcy będącymi odbiorcami w gospodarstwach domowych mogą podpisać umowy kompleksowe, obejmujące jednocześnie sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji.

WIĘCEJ: informacja dostępna jest pod numerem infolinii: 801-404-404 

lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego 

Co to jest umowa dystrybucyjna?

Jeśli kupujesz u Sprzedawcy energię elektryczną to musisz zakupić też usługę dostarczenia jej do domu. Usługę tę świadczy  wyłącznie operator systemu dystrybucyjnego.

Umowa dystrybucyjna określa  szczegółowo warunki świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zakupionej przez Odbiorcę u wybranego Sprzedawcy. Umowę tę możesz zawrzeć osobiście lub poprzez Sprzedawcę:

  1. Osobiście poprzez złożenie wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej – przed dokonaniem zgłoszenia umowy sprzedaży przez wybranego przez Ciebie Sprzedawcę,
  2. Za pośrednictwem Sprzedawcy, poprzez złożenie oświadczenia woli - wraz ze zgłoszeniem umowy sprzedaży.
Jak długo trwa procedura zmiany sprzedawcy?

Czas zmiany Sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od daty powiadomienia ENERGA-OPERATOR SA  przez nowego Sprzedawcę o zawartej z Odbiorcą umowie sprzedaży energii elektrycznej albo umowie kompleksowej.

Ile faktur będę otrzymywał po zmianie sprzedawcy?

Jeśli posiadasz kompleksową umowę na sprzedaż i dostawę energii elektrycznej – wówczas będziesz otrzymywać tylko jedną fakturę od sprzedawcy energii.

Jeśli posiadasz umowę na sprzedaż energii i oddzielnie na świadczenie usługi dystrybucji, faktury będą wysyłane zarówno przez sprzedawcę, jak i ENERGA-OPERATOR.

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl