Plan remontów ENERGA-OPERATOR SA na 2019 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.), Plan remontów ENERGA–OPERATOR SA na 2019 r. obejmujący obiekty i urządzenia elektroenergetyczne przedstawia się następująco:

 

Lp.

Rodzaje obiektów/urządzeń w planie remontów

Planowane koszty
[zł]

1

Linie elektroenergetyczne WN

8 753 761

2

Linie elektroenergetyczne SN

9 923 776

3

Linie elektroenergetyczne nn

19 990 574

4

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/SN

4 859 115

5

Stacje elektroenergetyczne SN/nn

8 311 087

6 Transformatory WN/SN 439 392

7

Transformatory SN/nn

463 070

 

RAZEM

52 740 776* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl