Plan remontów ENERGA-OPERATOR SA na 2020 r.

Realizując obowiązek wynikający z art. 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 220 z późn. zm.), Plan remontów ENERGA–OPERATOR SA na 2020 r. obejmujący obiekty i urządzenia elektroenergetyczne przedstawia się następująco:

 

Lp.

Rodzaje obiektów/urządzeń w planie remontów

Planowane koszty [zł]

1

Linie elektroenergetyczne WN

4 958 000

2

Linie elektroenergetyczne SN

6 654 000

3

Linie elektroenergetyczne nn

17 972 000

4

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/SN

6 956 000

5

Stacje elektroenergetyczne SN/nn

3 583 000

6 Transformatory WN/SN 173 000

7

Transformatory SN/nn

600 000

 

RAZEM

40 896 000

 

 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl