Czasowe odłączenie zasilania

Wnioski o czasowe odłączenie zasilania przyjmowane są w Punktach Obsługi Przyłączeń ENERGA-OPERATOR SA.

W celu prawidłowej identyfikacji miejsca przyłączenia, w piśmie powinny znaleźć się następujące informacje:

 

  • dane kontaktowe wnioskodawcy (podmiotu przyłączonego do sieci ENERGA-OPERATOR SA) (Imię i Nazwisko/Nazwa Firmy, adres korespondencyjny, dane do faktury, numer telefonu i/lub adres e-mail).
  • adres budynkuobiektu przyłączonego, do którego realizowane są dostawydla którego wnioskuje się o czasowe odłączenie zasilania.
  • planowany wnioskowany termin prac remontowychczasowego odłączenia zasilania obiektu przyłączonego (od… do …).

 

Po przyjęciu kompletnego wniosku i jego weryfikacji, termin realizacji usługi uzgadniany jest z Wnioskodawcąwnioskodawcą.

Faktura za realizację usługi wystawiana jest Zgodnie z Taryfą ENERGA-OPERATOR SA, w ciągu 7 dni roboczych od dokonania odłączenia zasilania wystawiana jest faktura za realizację usługi. Opłata zależyWysokość opłaty za realizację tej usługi, uzależnionej od poziomu napięcia zasilania obiektu i zakresu prac wymaganych do czasowego odłączenia zasilania, jest zgodna z:.

* pkt 6.1.1 Taryfy ENERGA-OPERATOR SA (usługa „Przerwanie i wznowienie dostarczenia energii”) – w przypadku braku konieczności demontażu przyłącza i późniejszej jego odbudowy

* pkt 6.1.7 Taryfy ENERGA-OPERATOR SA (usługa „Wyłączenie napięcia, przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców, o których mowa w pkt. 6. Taryfy ENERGA-OPERATOR SA oraz likwidacja miejsca pracy wraz z ponownym załączeniem urządzeń do sieci Operatora” )– w przypadku gdy czasowe odłączenie zasilania wymaga demontażu przyłącza i jego późniejszej odbudowy

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl