Elektromobilność

22 lutego 2018 roku weszła w życie Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ww. akt prawny określa zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych, co ma ścisły związek z rozwojem elektromobilności. Ustawa reguluje i określa m.in. obowiązki w zakresie wymagań technicznych budowy stacji ładowania oraz ich minimalnej liczby w gminach. Przedmiotowy akt został wprowadzony w celu rozwoju elektromobilności, co w konsekwencji ma się przyczynić do ograniczenia emisji CO2.

W związku z wejściem w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych została wprowadzona w dniu 15 marca 2018 r. aktualizacja Taryfy ENERGA-OPERATOR SA. Zmiana w taryfie dotyczy preferencyjnych stawek opłat za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania. Szczegóły określone są m.in. w punkcie 5.5a. Taryfy.

ENERGA-OPERATOR SA przygotowała również dedykowany wniosek o określenie warunków przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnej stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej (grupa przyłączeniowa III, IV, V, VI) dostępny do pobrania tutaj

W przypadku pytań technicznych i formalnych dotyczących procesu przyłączania infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, zachęcamy do konsultacji z lokalnymi koordynatorami ENERGA-OPERATOR SA.

Potrzebę konsultacji wraz z proponowanym terminem spotkania należy zgłosić z wyprzedzeniem na adres e-mail właściwego obszarowo Punktu Obsługi Przyłączeń – kontakt

W tytule wiadomości proszę wskazać „elektromobilność – konsultacje”.

Zwrotne potwierdzenie terminu spotkania lub propozycja alternatywnego terminu zostanie przesłana w terminie do trzech dni roboczych”.

* - Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl