Przyłączenie odbiorcy energii

Etap: Zawarcie umowy o przyłączenie

Wnioskodawca po otrzymaniu warunków przyłączenia ma dwa lata czasu na podpisanie umowy o przyłączenie. Jeśli Wnioskodawca nie ma uwag co do treści umowy, należy ją podpisać i odesłać dwa egzemplarze na adres wskazany na umowie. Podpisana obustronnie umowa o przyłączenie do sieci będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci. Nie podpisanie umowy w terminie dwóch lat od daty ich doręczenia powoduje że warunki tracą ważność.

Odmowa przyłączenia

W szczególnych przypadkach, gdy Operator Systemu Dystrybucyjnego nie ma ekonomicznych i technicznych warunków przyłączenia do sieci, może odmówić wydania Warunków Przyłączenia i zawarcia Umowy o przyłączenie. Każdą taką odmowę jesteśmy zobowiązani zgłosić do Urzędu Regulacji Energetyki, który na jej rozpatrzenie ma 2 miesiące.

Stawki opłat za przyłączenie
 1. Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla IV i V grupy przyłączeniowej, zgodnie z zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki Taryfą ENERGA-OPERATOR SA 2018 roku wynoszą:
  •    Przyłącze kablowe - kwota brutto: 57,92 (zł/kW)
  •    Przyłącze napowietrzne - kwota brutto: 53,85 (zł/kW)
  Za wyjątkiem przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, gdzie opłata wynosi:
  •    Przyłącze kablowe - kwota brutto: 14,48 (zł/kW)
  •    Przyłącze napowietrzne - kwota brutto: 13,47 (zł/kW)

 2. W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów od podmiotów zakwalifikowanych do IV i V grupy przyłączeniowej pobiera się dodatkową opłatę w wysokości:
  •    30,38 zł (kwota brutto) za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, w przypadku przyłączy napowietrznych
  •    41,14 zł (kwota brutto) za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, w przypadku przyłączy kablowych
  Za wyjątkiem przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, gdzie opłata wynosi:
  •    7,60 zł (kwota brutto) za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, w przypadku przyłączy napowietrznych
  •    10,28 zł (kwota brutto) za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, w przypadku przyłączy kablowych

 3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci dla II i III grupy przyłączeniowej wynoszą 25% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia. Za wyjątkiem przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, gdzie opłata wynosi 6,25% rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

  Warto tutaj zwrócić uwagę, że w podpisanej umowie, opłata za przyłączenie wyliczana jest na podstawie Taryfy obowiązującej w danym roku. Jeśli więc realizacja Umowy o Przyłączenie nastąpi w kolejnym roku, opłata ta zostanie dostosowana do stawek nowo zatwierdzonej Taryfy. Zgodnie z Umową o przyłączenie, faktura VAT na opłatę przyłączeniową wystawiana jest w terminie 7 dni od terminu dokonania przez nasze służby Odbioru Technicznego.

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl