Przyłączanie odbiorcy energii

Etap: Zawarcie umowy na dostawę energii

Uregulowana opłata za przyłączenie oraz złożone Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej, są podstawą do wydania przez nas „Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia". Ten dokument jest potrzebny do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (na dostawę energii). Po podpisaniu umowy na dostawę energii, w ciągu 7 dni ENERGA-OPERATOR SA montuje licznik energii elektrycznej.

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl