Mikroinstalacja - informacje ogólne

Mikroinstalacja jest to instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Moc zainstalowana elektryczna wnioskowanej do podłączenia w trybie zgłoszeniowym mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa obiektu. W przypadku, gdy moc zainstalowana odnawialnego źródła energii planowanego do przyłączenia jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu, należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW).


Złóż wniosek elektronicznie

1. Należy wybrać i uzupełnić odpowiedni druk wniosku

2. Jeżeli wskazany w zgłoszeniu falownik znajduje się na poniższej liście falowników akceptowanych przez ENERGA-OPERATOR SA, nie ma konieczności załączania certyfikatu sprzętu/deklaracji zgodności do zgłoszenia

3. Należy wypełnić i przesłać poniższy formularz zgłoszeniowy online


przewodnik okladka


Informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki wraz ze spółkami zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opracował „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”. Broszura jest adresowana do odbiorców w gospodarstwach domowych zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki, czyli prosumentów. W pracach uczestniczyła również spółka ENERGA-OPERATOR.

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl