Mikroinstalacja


Koniec programu „Mój Prąd” – ważne informacje

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zakończeniu programu „Mój Prąd” informujemy, iż dokonujemy weryfikacji wniosków zgodnie z poniższym:

  • wnioski złożone do 06.11.2020r. – zostaną zrealizowane w terminie do 06.12.2020r, warunek stanowi ich kompletność na dzień złożenia,
  • wnioski złożone po 06.11.2020r. – dokładamy wszelkich starań, aby zostały zrealizowane do 06.12.2020r. Mając jednak na uwadze dużą ilość zgłoszeń do obsłużenia oraz trudną sytuację epidemiologiczną w kraju, nie możemy zapewnić, iż Państwa mikroinstalacja zostanie przyłączona w terminie do 06.12.2020r.

Wszystkie wnioski zostaną obsłużone w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.


Mikroinstalacja jest to instalacja odnawialnego źródła energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW.

Moc zainstalowana elektryczna wnioskowanej do podłączenia w trybie zgłoszeniowym mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa obiektu. W przypadku, gdy moc zainstalowana odnawialnego źródła energii planowanego do przyłączenia jest większa niż moc przyłączeniowa obiektu, należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

Pod pojęciem mocy zainstalowanej elektrycznej instalacji odnawialnego źródła energii należy rozumieć określoną przez producenta moc znamionową urządzenia służącego do wytwarzania energii elektrycznej (tj. generatora, ogniwa fotowoltaicznego lub ogniwa paliwowego), wyrażoną w watach [W] lub wielokrotnościach tej jednostki (kW, MW).przewodnik okladka


Informujemy, że Urząd Regulacji Energetyki wraz ze spółkami zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej opracował „Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym”. Broszura jest adresowana do odbiorców w gospodarstwach domowych zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki, czyli prosumentów. W pracach uczestniczyła również spółka ENERGA-OPERATOR.

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl