Zmiana numeracji kodów PPE

ENERGA-OPERATOR SA, podobnie jak pozostali Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych, pracuje nad wdrożeniem międzynarodowego standardu dla oznaczeń Punktów Poboru Energii (PPE), jednolitego w skali całego kraju. Zgodnie z IRiESD, nowy kod PPE oparty zostanie o międzynarodowy standard GS1, jednakowy dla wszystkich OSD. Obecnie szacowany termin przejścia na komunikację ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami na nowy format kodów PPE, to początek II kwartału 2021 roku.

Nowe kody PPE będą miały strukturę: 5902438S1S2S3S4S5S6S7S8S9S10K, gdzie:

590 – oznacza prefiks polskiej organizacji GS1

2438 – numer identyfikacyjny ENERGA-OPERATOR SA nadany przez polską organizację GS1

S1…S10 – unikalna liczba nadana przez ENERGA-OPERATOR SA dla danego PPE

K – cyfra kontrolna

Do czasu przeprowadzenia koniecznych modyfikacji w systemach informatycznych ENERGA-OPERATOR SA, komunikacja ze Sprzedawcami będzie odbywać się z wykorzystaniem dotychczasowego formatu kodów PPE. O planowanym przejściu na nowy format kodów PPE, zgodny ze standardem GS1, wszyscy Sprzedawcy zostaną poinformowani pół roku wcześniej.

Zasady przekazania informacji o nowych kodach PPE do Sprzedawców

ENERGA-OPERATOR SA zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcom tabeli mapowań dla wszystkich PPE przyłączonych do swojej sieci. Tabela będzie zawierała informację o starym i nowym kodzie PPE  oraz zostanie przekazana w pliku csv poprzez Portal Sprzedawcy dwukrotnie:

  • 180 dni przed planowaną datą przejścia na nową numerację kodów PPE
  • w ciągu 1 dnia po dacie przejścia na nową numerację kodów PPE

W półrocznym okresie przejściowym, przed datą przejścia na nową numerację kodów PPE, komunikacja ze Sprzedawcami będzie odbywała się według starego (dotychczasowego) kodu PPE.

Od pierwszego dnia po przejściu na nowy format kodów PPE, wszystkie odpowiedzi wysyłane do Sprzedawców w zakresie spraw rozpoczętych, a nie zakończonych przed  tym terminem będą już zawierały tylko i wyłącznie nowe kody PPE, nawet jeżeli zapytanie zawierało stary kod. By ułatwić Sprzedawcom obsługę odbiorców, oprócz harmonogramu przekazywania tabeli mapowań, ENERGA-OPERATOR SA analizuje możliwość przygotowania wyszukiwarki kodów PPE, która byłaby udostępniona na Portalu Sprzedawcy.

Informacje na temat postępów prowadzonych prac dot. zmiany oznakowania kodów PPE będą okresowo publikowane na stronie www i Portalu Sprzedawcy.

Pytania dotyczące prac prowadzonych przez Energa-Operator w obszarze zmiany numeracji kodów PPE prosimy przesyłać do Państwa Doradców. Odpowiedzi będą odsyłane bezpośrednio do zainteresowanych oraz publikowane w sekcji Q&A.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl