Flaga UE

Liczniki Inteligentne – czas na test konsumencki

W teście, organizowanym przez Grupę ENERGA przy współpracy z PSE weźmie udział ok. 1700 klientów, którzy w swoich gospodarstwach domowych sprawdzą funkcjonalności proponowanych rozwiązań cenowych i produktowych.

Ich spostrzeżenia pomogą w udoskonalaniu usług przeznaczonych dla różnorodnych klientów indywidualnych.
- Kalisz wybrano dlatego, że jest to jedyne w Polsce miasto, w którym we wszystkich gospodarstwach domowych zainstalowane zostały inteligentne liczniki. To właśnie dostarczona przez ENERGĘ-Operator infrastruktura pozwala na zaangażowanie klientów tworzenie w testowanie nowych produktów wykorzystujących funkcjonalność systemu AMI i pozwalających na uzyskanie przez klientów rzeczywistych korzyści. Celem projektu jest poznanie, w jaki sposób gospodarstwa domowe uczestniczące w teście korzystają z energii elektrycznej oraz sprawdzenie, czy i w jaki sposób profil ich zużycia energii elektrycznej zmieni się po wprowadzeniu wielostrefowych cenników i produktów ułatwiających zarządzanie zużyciem. Stąd koncepcja realizacji nowatorskiego na polskim rynku testu konsumenckiego – mówi Wojciech Kąkol, prezes ENERGA Innowacje, spółki koordynującej projekt.

Począwszy od maja 2013 r. przez rok gospodarstwa domowe będą testować nowe programy cenowe ze stawkami zmiennymi w czasie, nowe funkcjonalności Rozliczeń Rzeczywistych oraz aplikacji do wizualizacji danych o wykorzystaniu energii elektrycznej. Od sierpnia rozpocznie się test Modułu Wizualizacji Danych, dzięki któremu uczestnik testu będzie mógł na bieżąco śledzić nie tylko zużycie energii, ale również i jej koszty. Długookresowa obserwacja zachowań gospodarstw pozwoli na sprawdzenie, czy proponowane rozwiązania przyczyniają się do zmiany profilu korzystania z energii elektrycznej i wspomagają bardziej świadome korzystanie z niej.

Test został podzielony na cztery trzymiesięczne cykle, stanowiące odrębne okresy badawcze (I cykl: maj-lipiec, II cykl: sierpień-październik, III cykl: listopad-styczeń, IV cykl: luty- kwiecień).

Podczas każdego z cykli badawczych ankieterzy PBS Sp. z o.o. skontaktują się z uczestnikami panelu i zapytają ich o ocenę testowanych programów cenowych oraz zmianę postaw w zakresie korzystania z energii elektrycznej. Wielokrotny kontakt ankietera z uczestnikiem testu może stanowić dla niego pewną niedogodność, toteż przygotowany został konkurs, w którym przewidziane zostały nagrody pieniężne.

Osobną grupę uczestników panelu stanowić będą gospodarstwa domowe, biorące udział w testowaniu pierwszy raz w Polsce usługi redukcji wielkości mocy energii elektrycznej dostarczanej do poszczególnych gospodarstw domowych. Test przewiduje, że podczas całego okresu trwania testu konsumenckiego wystąpi maksymalnie siedem zdarzeń tego typu. O każdym z nich badani informowani będą wcześniej za pośrednictwem wiadomości SMS. Każda redukcja potrwa nie więcej niż dwie godziny. Po zdarzeniu, ankieterzy firmy PBS skontaktują się z gospodarstwami domowymi należącymi do tej grupy badanych i zbadają poziom akceptacji dla tego rozwiązania. Dla uczestników badania przewidziano wynagrodzenie za poniesione niedogodności.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl