Aktualności

Energa-Operator SA informuje, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci.   Wciąż akceptowane będą jednak inwertery znajdujące się już na liście inwerterów wcześniej zaakceptowanych (lista znajduje się pod adresem https://energa-operator.pl/uslugi/przylaczenie-do-sieci/przylaczanie-wytwor...

więcej
ENERGA-OPERATOR rozwija projekt Smart Grid

ENERGA-OPERATOR realizuje kolejne prace związane z wdrożeniem projektu Smart Grid. Kaliski Oddział Spółki zakończył montaż 132 rozdzielnic w stacjach średnich napięć, które wraz z zestawami telesterowania i modemami TETRA pozwolą na zdalne monitorowanie parametrów energii elektrycznej oraz kierowanie pracą tych obiektów. ...

więcej

1lipca 2021 roku uruchomiony został kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Mój Prąd". Zgodnie z planem, nabór będzie trwać do 22 grudnia 2021 roku (z możliwością przedłużenia terminu programu) lub do wyczerpania środków. ...

więcej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami), przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 08 sierpnia 2021 r. pocztą elektroniczną na adres: IRiESD@energa-operator.pl W tytule wiadomości prosimy wpisywać:...

więcej

ENERGA-OPERATOR i Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku będą wspólnie realizować praktyczne szkolenia i dzielić się doświadczeniem, tak aby jak najlepiej przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. Ćwiczenia odbywać się będą na należącym do ENERGA-OPERATOR poligonie energetycznym w Bąkowie.

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl