Aktualności

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych (w tym mikroinstalacji) opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów...

więcej

W dniu 15 kwietnia ENERGA-OPERATOR SA oficjalnie zaczyna stosować w komunikacji z uczestnikami rynku energetycznego nowe kody PPE w standardzie GS1. Przejście na nową numerację dla klientów jest całkowicie neutralne i nie wiąże się z koniecznością aneksowania umów. ...

więcej

Informujemy, że Oddziały ENERGA-OPERATOR SA opublikowały na stronie bip.energa-operator.pl postępowania przetargowe na realizację usług technicznej obsługi odbiorców tj. m. in. odczytów, wymian, oplombowań liczników energii elektrycznej oraz innych czynności eksploatacyjnych realizowanych na układach pomiarowych zainstalowanych na niskim napięciu (do 0,4 kV). ...

więcej

Unia Europejska wprowadza nowe etykiety efektywności energetycznej. Znikną znane nam dotychczas klasyfikacje z plusami (A+, A++ czy A+++), a pojawią się m.in. kody QR oraz informacje o skali emitowanego przez urządzenie hałasu czy ilości zużywanej przez nie wody. ...

więcej

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, od 1 stycznia 2021 roku wszyscy właściciele modułów wytwarzania energii o mocy 200kW lub więcej, mają obowiązek przekazywania do operatorów sieci elektroenergetycznej danych planistycznych dotyczących prognozowanej generacji. ...

więcej
Kolejne bocianie gniazda pod opieką energetyków

Aż 500 nowych i wyremontowanych platform zabezpieczających bocianie gniazda zamontowanych na słupach energetycznych czekać będzie tej wiosny na swoich ptasich mieszkańców. Łącznie ENERGA-OPERATOR SA zainstalowała ich już blisko 12 tys. Szacuje się, że mieszka na nich jedna czwarta populacji polskich bocianów. ...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl