Aktualności

100 km sieci energetycznej dla OZE

ENERGA-OPERATOR ukończyła modernizację ponad 100 kilometrów sieci energetycznych średniego napięcia (SN) oraz czterech kluczowych stacji elektroenergetycznych w woj. kujawsko – pomorskim.  Inwestycje przeprowadzono w ramach projektu objętego wsparciem funduszy UE. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR uzyskała certyfikat ISO 14001 dla funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Środowiskowo-Energetycznego. Certyfikat jest potwierdzeniem prowadzenia działalności z najwyższą możliwą troską o środowisko naturalne. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA przypomina, że na podstawie decyzji Prezesa URE nr DRE.WKP.744.1.7.2020.MKo4 stanowiącego realizację obowiązku wynikającego z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, właściciele źródeł wytwórczych B, C, D zobligowani zostali  do bieżącego...

więcej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu do dnia 21 października 2021 r. ...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl