REMIT

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L.2011.326.1) („ rozporządzenie REMIT”).

(jeśli poniższa lista jest pusta - oznacza to obecny brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT)

Kanał RSS z komunikatami REMIT - https://energa-operator.pl/rss/remit

Komunikaty:

Change language:  

 

Brak komunikatów

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl