Flaga UE

REMIT

Podstawa prawna:

Art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L.2011.326.1) („ rozporządzenie REMIT”).
Pilne komunikaty rynkowe znajdują się na stronie http://gpi.tge.pl


Legal basis:

Article 4(1) of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency („REMIT Regulation”).
Urgent market messages – UMM, You can find http://gpi.tge.pl

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl