Flaga UE

Komunikaty

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80–557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie rozbudowy systemu zasilająco-sterującego dla urządzeń i sieci przeznaczonych do ćwiczeń praktycznych na Poligonie szkoleniowym EOP w Bąkowie. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 15 marca 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 1/2024 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.4.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 1/2024 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 27 marca 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 3/2024 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.11.2024.JKo1 z dnia 12 kwietnia 2024 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 3/2024 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. niniejszym informuje, że operator sieci przesyłowej (PSE S.A.) przesłał 23 marca 2024r. zaktualizowany dokument pn. zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyłączania urządzeń i instalacji lub sieci na system energetyczny (ZIWWE). ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321–59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl