Flaga UE

Innowacje

ENERGA-OPERATOR SA posiada wieloletnie doświadczenia w rozwoju obszaru innowacyjności i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. W okresie ostatnich 10 lat spółka zrealizowała ponad 20 projektów innowacyjnych. Od roku 2012 na badania i rozwój EOP wydała blisko 380 mln zł. W ostatnich latach aktywnie pozyskiwane są również fundusze zewnętrzne. Korzystając z krajowego i europejskiego wsparcia, na prace badawczo-rozwojowe EOP pozyskała blisko 200 mln zł. Proces działań innowacyjnych powinien prowadzić do sprawnego i efektywnego wdrażania idei i procedur wcześniej sprawdzonych i zweryfikowanych. Może się to odbyć na podstawie doświadczeń i dobrych praktyk zdobytych poza obszarem EOP lub wewnątrz EOP (np. poprzez projekty pilotażowe lub demonstracyjne). Działalność innowacyjna ma wspierać i uzupełniać rozwój tradycyjnych produktów, technologii lub działań organizacyjnych.

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl