Flaga UE

Poligon szkoleniowy ENERGA-OPERATOR SA

To jeden z czołowych ośrodków szkoleniowych tego typu w Polsce, w którym kształcą się eksperci elektroenergetyki.

Poligon posiada doświadczoną kadrę oraz zaplecze szkoleniowe. W ramach swojej działalności organizuje regularne kursy, ale także szkolenia otwarte.

W ramach prowadzonych szkoleń ich uczestnicy mają zapewnione:

 • najwyższą jakość usług,
 • zajęcia teoretyczne w nowo zmodernizowanym budynku szkoleniowym,
 • zajęcia praktyczne na specjalnie do tego celu przygotowanym poligonie,
 • materiały szkoleniowe,
 • dwa smaczne posiłki dziennie, w tym jeden na ciepło,
 • serwis kawowy.

Ośrodek nie zapewnia noclegów.

Poligon szkoleniowy ENERGA-OPERATOR SA
ul. Zaciszna 2
Bąkowo 83–050

Kontakt do koordynatora ośrodka szkoleniowego tel. 609 060 447.


Regulamin poligonu szkoleniowego ENERGA-OPERATOR SA w Bąkowie

Załącznik nr 1 do regulaminu - Zasady dla uczestników szkoleń na poligonie szkoleniowym

Załącznik nr 5 do regulaminu - Protokół z kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu

Zasady organizacji szkoleń na poligonie w Bąkowie oraz wymagania dla ich uczestników (dla pracowników podmiotów zewnętrznych)

 

Poligon szkoleniowy ENERGA-OPERATOR w Bąkowie

poligon EOP w BąkowiePoligon EOP w Bąkowie

 

Ośrodek prowadzi szkolenia dla firm zewnętrznych w następującym zakresie:

1. Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów – wybrane technologie.

Zakres szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy branżowe oraz „Instrukcję prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV” obowiązującej w ENERGA-OPERATOR SA

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow

Szkolenie to obejmuje wybrane technologie:

GI-01

Montaż i podłączenie przyłącza (odgałęzienia) z przewodami gołymi do linii napowietrznej z przewodami gołymi

GI-02

Montaż i podłączenie przyłącza (odgałęzienia) kablowego do linii napowietrznej z przewodami gołymi lub izolowanymi

GI-04

Montaż i podłączenie przyłącza (odgałęzienia) z przewodami izolowanymi do linii napowietrznej z przewodami gołymi lub izolowanymi

GI-05

Odłączenie i demontaż przyłącza (odgałęzienia) z przewodami gołymi od linii napowietrznej z przewodami gołymi (w kontakcie)

GI-07

Odłączenie i demontaż przyłącza (odgałęzienia) kablowego od linii napowietrznej z przewodami gołymi lub izolowanymi

GI-09

Odłączenie i demontaż przyłącza (odgałęzienia) z przewodami izolowanymi od linii napowietrznej z przewodami gołymi lub izolowanymi

GI-13

Wymiana uchwytu pętlicowego

GI-14

Wymiana uchwytu odciągowego

GI-15

Wymiana zacisku odgałęźnego

GI-16

Wymiana zacisku odgałęźnego przebijającego izolację

GI-17

Naprawa upalonego mostka w linii napowietrznej z przewodami gołymi

GI-21

Montaż i podłączenie ograniczników przepięć w linii napowietrznej z przewodami gołymi lub izolowanymi

GI-22

Wymiana ogranicznika przepięć w linii napowietrznej z przewodami gołymi lub izolowanymi

GI-26

Wymiana linki uziemiającej na słupach linii napowietrznej

RK-01

Podłączenie kabla lub przewodów (szyn) niebędących pod napięciem do urządzenia rozdzielczego będącego pod napięciem

RK-02

Podłączenie kabla lub przewodów (szyn) będących pod napięciem do urządzenia rozdzielczego będącego pod napięciem

RK-03

Odłączenie kabla lub przewodów od urządzenia rozdzielczego

RK-04

Wymiana podstawy bezpiecznikowej

RK-06

Wymiana podstawy bezpiecznikowej listwowej

RK-07

Wymiana rozłącznika bezpiecznikowego listwowego

RK-08

Wymiana połączeń szynowych

RK-09

Rozbudowa urządzenia rozdzielczego

RK-10

Wymiana końcówki kablowej

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu jego uczestnik nabywa umiejętności pozwalające mu na:

- dobór odpowiedniej technologii PPN do wykonania zleconej mu pracy,

- dobór środków technicznych odpowiednich do wykonania danej pracy w technologii PPN,

- dobór środków ochrony indywidualnej niezbędnych do bezpiecznego wykonania danej pracy w technologii PPN,

- wykonanie zleconej pracy w zakresie wyznaczonym mu w zespole realizującym te prace w technologii PPN, w sposób efektywny i z zachowaniem bezpieczeństwa własnego, zespołu i urządzeń sieci elektroenergetycznej.

Wymagania kwalifikacyjne

Na kurs powinni być kierowani elektromonterzy, posiadający:

- co najmniej roczny staż pracy przy eksploatacji linii napowietrznych i kablowych na napięcie do 1 kV,

- aktualne świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji o napięciu znamionowym do 1 kV,

- aktualne badania lekarskie z zezwoleniem do wykonywania prac pod napięciem oraz pracę na wysokości powyżej 3m,

- aktualne uprawnienia do obsługi podnośników koszowych (dla technologii tego wymagających),

- ukończony kurs bezpiecznej pracy na wysokości.

Wymagania sprzętowe

Technologie dla linii napowietrznych mogą być wykonywane z użyciem słupołazów lub z przystosowanych do takich prac podnośników koszowych. W zależności od decyzji kursanta lub osoby kierującej ją na szkolenie, z którego z tych sposobów pracy będzie on korzystał, powinien być wyposażony w sprzęt wymagany dla tego sposobu prowadzenia pracy.

W przypadku decyzji o prowadzeniu ćwiczeń z zastosowaniem podnośnika koszowego, na czas szkolenia jego uczestnik musi zostać przez kierującego na kurs wyposażony w odpowiedni podnośnik koszowy. Jego sprawność musi być potwierdzona aktualną książką rewizyjną.

Wykaz sprzętu i narzędzi do PPN przy liniach napowietrznych

Sprzęt

 1. osłony elektroizolacyjne:

−          

osłona elektroizolacyjna na przewód

-

20 szt.

−          

osłona elektroizolacyjna izolatora stojącego

-

6 szt.

−          

osłona elektroizolacyjna na końcówki przewodów

-

4 szt.

−          

płachetka elektroizolacyjna

-

20 szt.

−          

taśma elektroizolacyjna

-

1 szt.

 1. wyposażenie uzupełniające:

−          

bocznik izolowany liniowy

-

1 szt.

−          

folia elektroizolacyjna  

-

1 szt.

−          

haki izolowane lub izolacyjne

-

3 szt.

−          

klamerka do osłon izolacyjnych

-

30 szt.

−          

płachta brezentowa

-

1 szt.

−          

pomocnicza opaska z kółkami

-

1 szt.

−          

uniwersalna opaska z kółkami

-

1 szt.

−          

sprzęt do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

-

1 kpl.

−          

uchwyt do napinania przewodów

-

1 szt.

−          

uchwyt do napinania wiązki przewodów izolowanych

-

1 szt.

−          

wielokrążek

-

1 szt.

−          

worek transportowy (dł. 1,2m; 0,4m)

-

2 szt.

−          

zestaw transportowy

-

1 kpl.

−          

miernik napięcia, prądu i rezystancji izolacji

-

1 szt.

−          

przyrząd pomiarowy (np. miernik pomiaru impedancji pętli zwarcia)

-

1 szt.

 

Narzędzia izolowane i izolacyjne

 1. indywidualne narzędzia ręczne:

−          

klucze oczkowe 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24             

-

1 kpl.

−          

klucze nasadowe 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24

-

1 kpl.

−          

klucze płaskie 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24

-

1 kpl.

−          

klucz sześciokątny

-

1 szt.

−          

klucz dynamometryczny z nasadkami

-

1 kpl.

−          

klucz czołowy

-

1 szt.

−          

klucz nastawny płaski

-

1 szt.

−          

szczypce tnące

-

1 szt.

−          

szczypce uniwersalne

-

1 szt.

−          

wkrętaki

-

1 kpl.

−          

nóż do odizolowywania przewodów

-

1 szt.

−          

piłka do metalu

-

1 szt.

−          

nożyce do przecinania kabli

-

1 szt.

−          

kliny rozdzielające montażowe

-

1 kpl.

−          

młotek izolowany

-

1 szt.

Pozostałe narzędzia

 1. szczotka do czyszczenia przewodów roboczych -         1 szt.

 

Wykaz sprzętu i narzędzi do PPN przy liniach kablowych i urządzeniach rozdzielczych

Sprzęt

 1. osłony elektroizolacyjne:

−          

płachetka 1000 mm x 800 mm

-

1 szt.

−          

płachetka 900 mm x 500 mm

-

4 szt.

−          

płachetka 800 mm x 600 mm

-

2 szt.

−          

płachetka 600 mm x 500 mm

-

2 szt.

−          

osłona podstaw bezpiecznikowych sztywna krótka

-

6 szt.

−          

osłona podstaw bezpiecznikowych sztywna długa

-

6 szt.

−          

osłona podstaw bezpiecznikowych elastyczna

-

6 szt.

−          

osłona szyn

-

3 mb.

−          

osłony na końcówki przewodów f20 mm

-

10 szt.

−          

osłony na końcówki przewodów f30 mm

-

10 szt.

−          

osłony na końcówki przewodów f40 mm

-

10 szt.

−          

taśma izolacyjna

-

2 szt.

 1. wyposażenie uzupełniające:

−          

klamerki do osłon elektroizolacyjnych

-

10 szt.

−          

dywanik elektroizolacyjny 1000 mm x 1800 mm

-

1 szt.

−          

sprzęt do wygrodzenia i oznakowania strefy pracy

-

1 kpl.

−          

miernik temperatury (pirometr)

-

1 szt.

−          

przyrząd do pomiaru rezystancji uziemień (tester)

-

1 szt.

−          

miernik napięcia, prądu i rezystancji izolacji

-

1 szt.

−          

przyrząd pomiarowy (np. miernik pomiaru impedancji pętli zwarcia, rejestrator)

-

1 szt.

−          

uchwyt do wkładek bezpiecznikowych z rękawem ochronnym

-

1 szt.

−          

bocznik izolowany z rozłącznikiem min. 200 A

-

1 kpl.

−          

praska izolowana do końcówek kablowych

-

1 szt.

−          

wskaźnik zgodności i kierunku wirowania faz

-

1 szt.

−          

pędzle izolacyjne

-

1 kpl.

 

Narzędzia izolowane i izolacyjne

−          

klucze nasadowe 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24

-

1 kpl.

−          

pokrętło typu „T” do nasadek

-

1 szt.

−          

pokrętło typu „L” do nasadek

-

1 szt.

−          

przedłużacz 125 mm do nasadek

-

1 szt.

−          

przedłużacz 250 mm do nasadek

-

1 szt.

−          

klucze blokujące nasadowe wygięte 10,12,13,14,17,19,24

-

1 kpl.

−          

klucze blokujące oczkowe 10, 12, 13, 14, 17, 19

-

1 kpl.

−          

klucze maszynowe płaskie 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24        

-

1 kpl.

−          

klucze oczkowe 10, 12, 13, 14, 17, 19, 24

-

1 kpl.

−          

klucz dynamometryczny z nasadkami

-

1 kpl.

−          

kliny rozdzielające żyły kabli

-

2 szt.

−          

szczypce uniwersalne (z izolowanymi częściami roboczymi)

-

2 szt.

−          

nóż do obcinania powłoki zewnętrznej kabli

-

1 szt.

−          

nóż do odizolowania przewodów

-

1 szt.

−          

piłka do metalu

-

1 szt.

−          

nożyce do przecinania kabli        

-

1 szt.

−          

wkrętaki + wkrętak zagięty f 8 mm

-

1 kpl.

−          

pilnik jednostronnie izolowany

-

1 szt.

−          

młotek izolowany

-

1 szt.

 

Wykaz wyposażenia osobistego na 1 osobę

W skład podstawowego wyposażenia osobistego do PPN wchodzą:

 1. rękawice elektroizolacyjne klasy 0 lub 00 – 1 para
 2. wkładki przeciwpotne do rękawic elektroizolacyjnych – min. 2 pary,
 3. rękawice ochronne skórzane – 1 para,
 4. hełm ochronny elektroizolacyjny (dla prac przy liniach kablowych dodatkowo z osłoną twarzy) – 1 szt.,
 5. okulary lub gogle ochronne, lub osłona twarzy – dla prac przy liniach napowietrznych – 1szt,,
 6. ubranie robocze (zalecane z materiału niepalnego),
 7. obuwie robocze.

 

Sprzęt do przemieszczania się do strefy pracy

Do przemieszczania się członków zespołu z poziomu ziemi do strefy pracy przy liniach napowietrznych należy stosować:

 1. słupołazy,
 2. drabiny (z ostatnim członem izolacyjnym lub bez tego członu, pod warunkiem, że części drabiny nie zbliżą się do elementów będących pod napięciem na odległość mniejszą niż 0,5 m),
 3. podnośniki koszowe (pod warunkiem, że jest to podnośnik przystosowany do prac pod napięciem lub gdy zbliżenie jakiejkolwiek części podnośnika do elementów będących pod napięciem nie przekroczy 0,5 m).

 

Sprzęt i wyposażenie do budowania systemów asekuracji przed upadkiem z wysokości

do pracy ze słupołazów

 

 1. Sprzęt służący do ochrony przed upadkiem z wysokości musi spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu.
 2. Wyposażenie w sprzęt powinno zapewniać możliwość budowy systemów asekuracji chroniących skutecznie osoby/osobę przed upadkiem z wysokości w różnych warunkach pracy i przemieszczania się na wysokości.
 3. Sprzęt powinien być użytkowany, konserwowany i przechowywany zgodnie z wymaganiami producenta.
 4. Sprzęt musi być okresowo kontrolowany, nie rzadziej niż co 12 miesięcy – przez osoby upoważnione w instrukcji producenta.

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Indywidualne
osób
wykonujących pracę [szt.]

Zespołów
wykonujących
pracę

[szt./kpl.]

1

Hełm (kask) ochronny przystosowany do pracy na wysokości

1

 

2

Szelki bezpieczeństwa wyposażone w zaczep piersiowy i grzbietowy oraz pas biodrowy do pracy w podparciu

1

 

3

Linka bezpieczeństwa z amortyzatorem

1

 

4

Urządzenie do pracy w podparciu z linką o długości co najmniej 3 m

1

 

5

Urządzenie samozaciskowe przesuwne z amortyzatorem (linowy hamulec bezpieczeństwa)

1

 

6

Zaczep linkowy

1

 

7

Zaczep taśmowy

3

 

8

Zatrzaśnik (karabinek)

3

 

10

Hak roboczy

1

 

11

Lina asekuracyjna o długości 15 m

1

 

14

Drążek teleskopowy - komplet z głowicą i hakiem podwieszającym

 

1

15

Słupołazy

 

2

 

Sprzęt i wyposażenie do budowania systemów asekuracji przed upadkiem z wysokości

do pracy z podnośnika

 

 1. Sprzęt służący do ochrony przed upadkiem z wysokości musi spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać certyfikat dopuszczenia do obrotu.
 2. Wyposażenie w sprzęt powinno zapewniać możliwość budowy systemów asekuracji chroniących skutecznie osoby/osobę przed upadkiem z wysokości w różnych warunkach pracy i przemieszczania się na wysokości.
 3. Sprzęt powinien być użytkowany, konserwowany i przechowywany zgodnie z wymaganiami producenta.
 4. Sprzęt musi być okresowo kontrolowany, nie rzadziej niż co 12 miesięcy – przez osoby upoważnione w instrukcji producenta.

 

Lp.

Nazwa sprzętu

Indywidualne
osób
wykonujących pracę

1

Hełm (kask) ochronny przystosowany do pracy na wysokości

1

2

Szelki bezpieczeństwa wyposażone w zaczep piersiowy i grzbietowy

1

3

Linka bezpieczeństwa z amortyzatorem

1

4

Zaczep linkowy

1

5

Zaczep taśmowy

2

6

Zatrzaśnik (karabinek)

2

 

Czas trwania i terminy szkoleń

Szkolenie trwa w sumie 40 godzin szkolnych (w tym końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny) i odbywa się przez pięć kolejnych dni tygodnia. Pierwszego dnia rozpoczyna się o 8.30.

Szkolenie obejmuje:

- 10 godzin zajęć teoretycznych,

- 30 godzin zajęć praktycznych.

 

nazwa szkolenia

data szkolenia

cena szkolenia
[zł/osoby]
zw. z VAT

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów

22-26.04.2024
01-05.07.2024
02-06.09.2024
04-08.11.2024
25-29.11.2024

2 900 zł

 

2. Prace pod napięciem elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników dozoru.

Zakres szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy branżowe oraz „Instrukcję prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV” obowiązującej w ENERGA-OPERATOR SA

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu jego uczestnik nabywa umiejętności pozwalające mu na:

- prawidłowe wydanie poleceń na pracę, w tym umiejętność poprawnego, precyzyjnego i zgodnego z przepisami pisemnego polecenia na pracę pod napięciem,

- umiejętność określenia środków i warunków do bezpiecznego wykonania danej pracy w technologii PPN.

Wymagania kwalifikacyjne

Na kurs powinni być kierowani pracownicy, którzy będą pracować na stanowisku dozoru przy wykonywanych pod napięciem zabiegach konserwacyjnych i eksploatacyjnych na liniach napowietrznych, kablowych i przy urządzeniach rozdzielczych do 1 kV, posiadający:

- aktualne świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kV na stanowisku dozoru,

- aktualne badania lekarskie.

Wymagania sprzętowe

Kursant powinien być wyposażony w hełm ochronny i buty robocze.

Czas trwania i terminy szkoleń

Szkolenie trwa w sumie 24 godziny szkolne (w tym końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny) i odbywa się przez trzy kolejne dni tygodnia. Pierwszego dnia rozpoczyna się o 8.30.

Szkolenie obejmuje:

- 11 godzin zajęć teoretycznych,

- 13 godzin zajęć praktycznych.

 

nazwa szkolenia

data szkolenia

cena szkolenia
[zł/osoby]
zw. z VAT

Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla pracowników dozoru

22-24.04.2024
01-03.07.2024
02-04.09.2024
04-06.11.2024
25-27.11.2024

1 700 zł

3. Specjalistyczny kurs z bezpiecznej pracy na wysokości – szkolenie podstawowe w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości dla osób wykonujących i organizujących prace na wysokości.

Zakres szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o obowiązujące przepisy branżowe oraz „Instrukcję organizacji i prowadzenia prac na wysokości” obowiązującej w ENERGA-OPERATOR SA

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow

Efekty kształcenia

W trakcie prowadzenia kursu jego uczestnik:

- nabywa wiedzę dotyczącą sprzętu i technologii bezpiecznej pracy na wysokości oraz ewakuacji z wysokości,

- opanowuje umiejętności praktyczne pozwalające mu na bezpieczne wykonywanie i organizowanie pracy na wysokości oraz ewakuację z wysokości.

Wymagania kwalifikacyjne

Warunkiem dopuszczenia do pracy na wysokości, jak i do przyjęcia na kurs jest:

- ukończone 18 lat,

- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 m.

Wymagania sprzętowe

Uczestnik ma obowiązek posiadać sprzęt i środki ochrony indywidualnej do wykonywania prac na wysokości, tj.:

 1. Hełm ochronny przystosowany do pracy na wysokości.
 2. Szelki bezpieczeństwa wyposażone w zaczep piersiowy i grzbietowy oraz pas biodrowy do pracy w podparciu.
 3. Linka bezpieczeństwa z amortyzatorem.
 4. Urządzenie do pracy w podparciu z linką o długości 3 m.
 5. Urządzenie samozaciskowe przesuwne z amortyzatorem.
 6. Amortyzator z dwoma linkami bezpieczeństwa.
 7. Zatrzaśnik (karabinek) min. 4 szt.
 8. Ubranie robocze.
 9. Obuwie robocze. Zalecane obuwie ochronne z utwardzonym noskiem i wkładką antyprzebiciową.
 10. Słupołazy.
 11. Lina robocza z hakiem.
 12. Drążek teleskopowy do zawieszania liny roboczej.
Czas trwania i terminy szkoleń

Szkolenie trwa w sumie 24 godziny szkolne (w tym końcowy egzamin teoretyczny i praktyczny) i odbywa się przez trzy kolejne dni tygodnia. Pierwszego dnia rozpoczyna się o 8.30.

Szkolenie obejmuje:

- 11 godzin zajęć teoretycznych,

- 13 godzin zajęć praktycznych.

 

 

nazwa szkolenia

data szkolenia

cena szkolenia
[zł/osoby]
zw. z VAT

Bezpieczna pracy na wysokości - szkolenie wprowadzające (podstawowe) dla osób wykonujących i organizujących prace na wysokości

 

1 900 zł

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl