Flaga UE

Aktualności

Nowe pojazdy dla energetyków

ENERGA-OPERATOR nabyła w 2023 roku ponad 200 pojazdów dla służb technicznych. Wymiana floty pozwoli sprawniej wykonywać prace dotyczące infrastruktury elektroenergetycznej, w tym te związane z usuwaniem awarii. ...

więcej
1,5 roku Bezpiecznej Krainy Energa-Operator

Program Bezpieczna Kraina Energa-Operator ma już półtora roku. W tym czasie, w prowadzonych w jego ramach zajęciach udział wzięło blisko 10 tysięcy uczniów, którzy mogli poznać zasady bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. ...

więcej
Brzeska Strefa Gospodarcza zyskała więcej mocy

ENERGA-OPERATOR uruchomiła Główny Punkt Zasilania (GPZ) w miejscowości Machnacz, w gminie Brześć Kujawski. Dzięki realizacji tej inwestycji, znacząco zwiększającej potencjał przyłączeniowy w regionie, możliwy będzie m.in. dalszy rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej. ...

więcej

Komunikaty

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321–59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. W związku z wątpliwościami Sprzedawców odnośnie zgłaszania umów rozdzielonych dla obiektów innych niż gospodarstwa domowe z identyfikatorem PESEL doszczegółowiono zapisy SWI. ...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl