W związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, Energa-Operator dostosowuje sposób obsługi przyjmowania i obsługi zgłoszeń minimalizując potrzebę kontaktów bezpośrednich. Całkowicie zostaje wstrzymany dostęp klientów do siedzib/budynków ENERGA-OPERATOR SA. Prosimy o korzystanie z niżej wymienionych kanałów kontaktu.

Aktualności

Zgodnie z informacją przekazaną Sprzedawcom w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmiany wynikające z wejścia w życie zapisów Ustawy o Rynku Mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. w zakresie pobierania opłaty mocowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku na podstawie Ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. ...

więcej

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa ENERGA SA jedynego akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

więcej

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl