Aktualności

Budowa Smart Grid w terenie została ukończona

ENERGA-OPERATOR zakończyła montaż wszystkich z planowanych w ramach projektu Smart Grid 1799 zdalnie sterowanych rozłączników na słupach sieci średniego napięcia (SN), a także wszystkich z 1148 rozdzielnic rozdziału wtórnego w stacjach SN/nn. ...

więcej
ENERGA-OPERATOR zwiększa moc dla Brzeskiej Strefy Gospodarczej

ENERGA-OPERATOR buduje nową, ważną stację elektroenergetyczną – główny punkt zasilania (GPZ) w miejscowości Machnacz, w gminie Brześć Kujawski. Realizacja tej inwestycji pozwoli na zwiększenie potencjału przyłączeniowego w regionie o 50 MW, umożliwiając tym samym dalszy dynamiczny rozwój Brzeskiej Strefy Gospodarczej. ...

więcej
Cyfrowa epoka energetyki

W ciągu najbliższych 5 lat liczniki zdalnego odczytu zamontowane będą już u przynajmniej 80% odbiorców w Polsce. Obecnie trwa też budowa Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), który pozwoli na niemal rzeczywiste użycie zbieranych danych pomiarowych m.in. po to, aby lepiej korzystać z energii produkowanej przez OZE. ...

więcej
Zwykłe, niezwykłe liczniki

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych (OSD), dostarczający prąd do naszych domów, wymieniają „tradycyjne” liczniki energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu. Dlaczego taka masowa wymiana jest konieczna, jakie możliwości udostępnią nowe urządzenia, a także co na tym mogą zyskać odbiorcy energii? – na te i inne pytania odpowiada Dyrektor Departamentu Pomiarów Łukasz Głowacki...

więcej

Komunikaty

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Zmiany obejmują m.in. dodanie atrybutów umożliwiających publikację danych w zakresie strat mierzonych na Portalu Sprzedawców oraz Portalu Dostępowym Kontrahenta oraz dodanie funkcjonalności dla obsługi nowej grupy taryfowej C11s dedykowanej dla ochotniczych straży pożarnych. ...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl