Aktualności

W związku z prowadzonymi w ENERGA-OPERATOR SA pracami rozwojowymi systemów informatycznych przewidywane są zmiany w aktualnie opublikowanych Standardach Wymiany Informacji (SWI). W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym jak najwcześniejszego zapoznania się z projektowanymi zmianami przedstawiamy Państwu wstępną wersję komunikatów wraz z zaznaczeniem planowanych modyfikacji. ...

więcej

Szanowni Państwo, informujemy, że 17 maja przywracamy bezpośrednią obsługę Klientów w większości punktów obsługi. Lista znajduje się w załączniku. O terminie wznowienia obsługi w pozostałych lokalizacjach poinformujemy w odrębnym komunikacie.

więcej

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych (w tym mikroinstalacji) opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl