Aktualności

ENERGA-OPERATOR realizując zadania związane z przyłączaniem nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz zapewnieniem bezprzerwowej pracy sieci dystrybucyjnej o odpowiednich parametrach, realizuje rokrocznie około 30-40 tysięcy pojedynczych inwestycji. ...

więcej

W związku z prowadzonymi w ENERGA-OPERATOR SA pracami rozwojowymi systemów informatycznych przewidywane są zmiany w aktualnie opublikowanych Standardach Wymiany Informacji (SWI). W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym jak najwcześniejszego zapoznania się z projektowanymi zmianami przedstawiamy Państwu wstępną wersję komunikatów wraz z zaznaczeniem planowanych modyfikacji. ...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl