Aktualności

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie wdrożenia Hurtowni Danych w ENERGA–Operator SA.Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w następującym zakresie: identyfikacja dostępnych na rynku rozwiązań w wyżej wymienionym zakresie wdrożonych/wdrażanych...

więcej

© 2019 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl