Flaga UE

Aktualności

Ponad 3,5 tys. prosumenckich magazynów energii w sieci ENERGA-OPERATOR

Przybywa przydomowych magazynów energii. Wedle stanu na 31 maja 2024 roku do sieci ENERGA-OPERATOR przyłączonych jest ponad 3,5 tysiąca tego typu instalacji o mocy do 50 kW. - Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy energii generowanej przez odnawialne źródła energii elektrycznej jest na tyle dużo, że brakuje zapotrzebowania u odbiorców, którzy mogliby ją w danym momencie zużyć. ...

więcej

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że od 24 sierpnia 2024 r. wchodzą w życie zmiany Ustawy Prawo Energetyczne umożliwiające zgłaszanie przez Sprzedawców zapotrzebowania na dane profilowe w celu uruchomienia umów z ceną dynamiczną w rozliczeniach Klientów. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl