Aktualności

Transformacja energetyczna to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw zarządzających sieciami dystrybucyjnymi. Sprostanie mu wymaga współpracy wykraczającej poza poziom poszczególnych państw. ENERGA-OPERATOR współtworzy nowe rozwiązania dla sektora dystrybucji energii elektrycznej zarówno na poziomie krajowym, poprzez uczestnictwo w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii...

więcej

Komunikaty

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu do dnia 21 października 2021 r. ...

więcej

(ostatnia aktualizacja z dnia 9 września 2021) ENERGA-OPERATOR SA informuje, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci.

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl