Aktualności

Nowy GPZ ENERGA-OPERATOR w Plebance

Zakończyła się gruntowna przebudowa głównego punktu zasilania (GPZ) Plebanka, która znacząco poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej w regionie. Przejęcie obiektu, wcześniej będącego stacją abonencką, przez ENERGA-OPERATOR i jego modernizacja, pozwolą także na zwiększenie możliwości przyłączeniowych zarówno dla odbiorców, jak też dla wytwórców energii z OZE o dużej mocy. ...

więcej
Dynamicznie, ekologicznie i oszczędnie

5 października tego roku ceny energii na Rynku Bilansującym w Polsce już po raz kolejny były ujemne, tym razem łącznie przez 10 godzin. Sytuacje takie występują coraz częściej na terenie UE i związane są z rosnącą liczbą odnawialnych źródeł energii. ...

więcej
Bezpieczna Kraina z lekcjami w Płocku

Miasteczko „Bezpiecznej Krainy Energa-Operator” odwiedziło Płock. W zajęciach, które pracownicy Energa-Operator przeprowadzili w Zespole Szkół nr 1, udział wzięło ponad 900 dzieci nie tylko z samego Płocka, ale również okolicznych miejscowości. ...

więcej
Poligon ENERGA-OPERATOR zmodernizowany

ENERGA-OPERATOR ukończyła prace związane z przebudową poligonu energetycznego w Bąkowie. Modernizacja obiektu objęła m.in. budowę hali szkoleniowej oraz dostosowanie układu służącej do szkoleń sieci, do nowych technologii PPN opracowanych i wykorzystywanych przez ENERGA-OPERATOR. ...

więcej

Komunikaty

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Z dniem 1 lutego 2024 r. rozbudowane zostaną komunikaty publikowane na Portalu Sprzedawców, m.in. o atrybuty dedykowane dla obsługi Spółdzielni Energetycznych: Udostępnione dane paszportu PPE [Upfront MP Characteristics] Udostępnione dane PPE [MP Characteristics] Dane rozliczeniowe na potrzeby...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl