Aktualności

Na Mazurach będzie bezpieczniej dla żeglarzy. Linia energetyczna przebiegająca nad trasą żeglowania (między jeziorami Płaskie i Jeziorak) przeniesiona została pod dno. Ważna inwestycja Energi Operatora na Mazurach. ...

więcej

Odbiorcy z gmin Stawiszyn, Blizanów, Żelazków, Mycielin, a także północnej części Kalisza zyskają zwiększone bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej. Poprawie ulegną również jej parametry. Wszystko dzięki przeprowadzonej przez Energę Operatora modernizacji kluczowej stacji elektroenergetycznej w tym rejonie. ...

więcej

Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem są stacje ładowania dla samochodów elektrycznych, zgodnie z specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

więcej

Uprzejmie informujemy o aktualizacji dokumentu „Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB” obowiązującego od 10 kwietnia 2020 r. Aktualizacja obejmuje uzupełnienie oznaczeń dla pól: Liczba wystąpień sekcji. ...

więcej

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl