Flaga UE

Aktualności

Ponad 3,5 tys. prosumenckich magazynów energii w sieci ENERGA-OPERATOR

Przybywa przydomowych magazynów energii. Wedle stanu na 31 maja 2024 roku do sieci ENERGA-OPERATOR przyłączonych jest ponad 3,5 tysiąca tego typu instalacji o mocy do 50 kW. - Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy energii generowanej przez odnawialne źródła energii elektrycznej jest na tyle dużo, że brakuje zapotrzebowania u odbiorców, którzy mogliby ją w danym momencie zużyć. ...

więcej
ENERGA-OPERATOR z dofinansowaniem UE na sieć w Polsce wschodniej

ENERGA-OPERATOR otrzyma ponad 53 miliony złotych na rozwój swojej sieci dystrybucyjnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Uzyskane środki posłużą do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE oraz dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej. ...

więcej
Kolejne przystanki Bezpiecznej Krainy Energa-Operator

Dwie miejscowości, cztery dni, blisko dwa tysiące uczestniczących dzieci, to wynik ostatnich podróży Miasteczka Edukacyjnego Bezpiecznej Krainy Energa-Operator. W kwietniu i maju uczyliśmy zasad bezpieczeństwa w pobliżu infrastruktury energetycznej i bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw, jakie daje energia elektryczna, w Toruniu oraz Kępnie. ...

więcej

Komunikaty

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 22 marca 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 2/2024 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.10.2024.ŁW z dnia 4 czerwca 2024 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 2/2024 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80–557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie rozbudowy systemu zasilająco-sterującego dla urządzeń i sieci przeznaczonych do ćwiczeń praktycznych na Poligonie szkoleniowym EOP w Bąkowie. ...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl