Flaga UE

Aktualności

ENERGA-OPERATOR z dofinansowaniem UE na sieć w Polsce wschodniej

ENERGA-OPERATOR otrzyma ponad 53 miliony złotych na rozwój swojej sieci dystrybucyjnej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Uzyskane środki posłużą do zwiększenia potencjału przyłączeniowego dla OZE oraz dalszej poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej. ...

więcej
Kolejne przystanki Bezpiecznej Krainy Energa-Operator

Dwie miejscowości, cztery dni, blisko dwa tysiące uczestniczących dzieci, to wynik ostatnich podróży Miasteczka Edukacyjnego Bezpiecznej Krainy Energa-Operator. W kwietniu i maju uczyliśmy zasad bezpieczeństwa w pobliżu infrastruktury energetycznej i bezpiecznego korzystania z dobrodziejstw, jakie daje energia elektryczna, w Toruniu oraz Kępnie. ...

więcej
Ponad 90 MW więcej dla OZE w warmińsko-mazurskim dzięki funduszom UE

ENERGA-OPERATOR zrealizowała w woj. warmińsko-mazurskim siedem projektów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, działania 4.1, pozwoliły m.in. na zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE o ponad 90 MW. ...

więcej

Komunikaty

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80–557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia w przedmiocie rozbudowy systemu zasilająco-sterującego dla urządzeń i sieci przeznaczonych do ćwiczeń praktycznych na Poligonie szkoleniowym EOP w Bąkowie. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 15 marca 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 1/2024 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.4.2024.AOr z dnia 19 kwietnia 2024 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 1/2024 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 27 marca 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 3/2024 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.11.2024.JKo1 z dnia 12 kwietnia 2024 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 3/2024 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. niniejszym informuje, że operator sieci przesyłowej (PSE S.A.) przesłał 23 marca 2024r. zaktualizowany dokument pn. zakres i warunki wykonania ekspertyzy wpływu przyłączania urządzeń i instalacji lub sieci na system energetyczny (ZIWWE). ...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl