Flaga UE

Dane osobowe

Zarząd ENERGA-OPERATOR SA wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych (IOD) w ENERGA-OPERATOR SA pana Krzysztofa Śliwczyńskiego.

Do głównych zadań IOD należy:

  • informowanie pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o ich obowiązkach i doradzane im w tych sprawach
  • przeprowadzanie szkoleń i audytów pracowników oraz monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych
  • współpraca z Prezesem UODO
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla UODO

Kontakt do IOD w ENERGA-OPERATOR SA:  iod@energa-operator.pl


Obowiązki informacyjne

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl