Flaga UE

Rejestr kwalifikowanych wykonawców

Budowa konkurencyjnego rynku usług budowlano-energetycznych jest jednym z celów strategicznych ENERGA-OPERATOR w zakresie poprawy efektywności wydatkowanych środków na inwestycje. Jest to także jedna z metod obniżania poziomu cen usług dystrybucyjnych dla klientów.

Wszystkie roboty budowlane elektroenergetyczne i usługi projektowe kontraktujemy na rynku zewnętrznym, a podstawowym trybem udzielania zamówień jest przetarg nieograniczony, prowadzony w oparciu o Rejestr Kwalifikowanych Wykonawców ENERGA-OPERATOR (RKW).

Firmy do niego wpisane, mogą skorzystać z szeregu ułatwień związanych z udziałem w postępowaniach przetargowych. Obecność w RKW gwarantuje m.in.: uproszczenie i przyspieszenie procesów formalnych udzielania zamówień, otrzymywanie bieżących informacji o planowanych inwestycjach, uczestnictwo w jasnych i konkurencyjnych procedurach przetargowych, możliwość otrzymania naszych referencji jako kwalifikowany wykonawca.

Wpis do rejestru jest bezpłatny.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy wysłać odpowiednio na adres:

W wersji papierowej:

ENERGA Logistyka sp. z o.o.
ul. Reja 29
80–870 Gdańsk
z dopiskiem „RKW”.

lub

w wersji elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznymrejestrwykonawcow@energa-operator.pl

 

W przypadku pytań bądź uwag prosimy o kontakt rejestrwykonawcow@energa-operator.pl

 

Do pobrania:

pdf

Ogólne Warunki Umów - OWU - wersja nr 14 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 3,4 MB

pdf

Ogólne Warunki Umów (OWU) - wersja nr 13 z dnia 11 lipca 2022 roku

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 1,6 MB

pdf

Wytyczne dotyczące Zasad Kwalifikacji do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 242,3 kB

docx

Załącznik nr 1 - Wniosek zgłoszeniowy

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 68,7 kB

docx

Załącznik nr 1A - Wniosek aktualizacyjny 2024-04-02

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 48,9 kB

docx

Załącznik nr 2 - Obowiązek informacyjny RKW wnioskodawca

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 23,7 kB

docx

Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 36,1 kB

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl