Flaga UE

Ogłoszenia o zamówieniach

Ogłoszenia o udzielenie zamówień w ENERGA-OPERATOR SA publikowane są stronach:

https://zakupy.energa-operator.pl/ , https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia oraz na stronie Platformy Zakupowej CONNECT .

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl