Flaga UE
Potężny zastrzyk finansowy na inteligentne sieci

Potężny zastrzyk finansowy na inteligentne sieci

Energa-Operator pozyskała ponad 166 mln zł na inwestycje związane z inteligentną siecią. Jest to najwyższe dofinansowanie wśród krajowych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD). Środki te pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ) i stanowią 38% kwoty przewidzianej na projekty w ramach poddziałania "Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym".

Na realizację wszystkich projektów w ramach poddziałania POIiŚ zarezerwowane zostało ponad 435,7 mln zł. Energa-Operator (EOP) otrzymała z tego 166,26 mln zł, co stanowi ponad 38% przewidzianych środków. Jest to najwyższe dofinansowanie wśród krajowych OSD i stanowi maksymalną możliwą do uzyskania kwotę wsparcia (85% kosztów kwalifikowanych). W odróżnieniu od pozostałych spółek dystrybucyjnych działanie EOP obejmuje cały obszar działania spółki, a nie jedynie wybrane obszary.

Przeznaczeniem pozyskanych środków jest budowa i przebudowa systemów dystrybucyjnych niskiego i średniego napięcia związana z wdrożeniem technologii inteligentnych sieci „smart grid”. Sama sieć „smart” wg POIiŚ, to linie, stacje, rozdzielnie, transformatory, łączniki, automatyka i zabezpieczenia, systemy pomiarowe, systemy komunikacji i systemy IT. Projekty, które otrzymały dofinansowanie nie mogły jednak ograniczać się wyłącznie do zakupu i instalacji tych elementów. Planowane działania musiały prowadzić do uzyskania inteligentnych funkcjonalności, które wpłyną na ograniczenie strat sieciowych lub zwiększenie możliwości przyłączenia OZE.

Projekt EOP realizowany będzie pod nazwą „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator SA”. Jego celem jest zmniejszenie przerw w dostawie energii elektrycznej w sytuacjach planowanego lub awaryjnego wyłączenia zasilania na sieci średniego napięcia (SN). Aby to osiągnąć spółka planuje: instalację sterowanych rozłączników napowietrznych SN (1180 szt.), sterowanych rozdzielnic wnętrzowych (1148 szt.) oraz uruchomienie kanału komunikacyjnego w systemie TETRA dla nowych łączników (2328 szt.). Dodatkowo EOP wdroży systemy klasy SCADA odpowiedzialne za sterowanie ruchem oraz systemy typu FDIR i IVVC . Przewidziano również budowę inteligentnych systemów magazynowania energii przeznaczonych do stabilizacji pracy systemu dystrybucyjnego. Ostatecznym wynikiem realizacji projektu będzie mniejsza awaryjność sieci, a co za tym idzie krótsze i rzadsze przerwy w dostawie prądu do odbiorców.

Wdrażanie elementów inteligentnej sieci energetycznej trwa w EOP już od kilku lat. Aktualny projekt jest kontynuacją prac w ramach innych projektów o mniejszej skali, takich jak: wdrożenie sieci Smart Grid na Półwyspie Helskim, Smart Toruń czy Lokalny Obszar Bilansowania koło Pucka. Bez doświadczenia, jakie spółka zdobyła podczas ich realizacji podjęcie działań w ramach obecnego projektu byłoby dużo trudniejsze lub praktycznie niemożliwe na tak dużą skalę.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl