Zmiany w sposobie kontraktowania robót budowlanych i usług projektowych

ENERGA-OPERATOR SA informuje o wdrożeniu nowego sposobu kontraktowania robót budowlanych i usług projektowych.

Zmiany polegają na zastąpieniu dotychczas obowiązujących wzorów umów, nowymi znacznie krótszymi szablonami, zawierającymi tylko niezbędne minimum (określenie przedmiotu zamówienia, terminu jego wykonania, wynagrodzenia etc.)

Pozostałe warunki umów (współpracy) zostały przeniesione do jednego dokumentu - Ogólnych Warunków Umów (w skrócie OWU), w którym dodatkowo też zmodyfikowaliśmy niektóre z obowiązujących dotychczas postanowień umownych.

Oświadczenie o akceptacji dokumentu OWU przez Wykonawców składane będzie na formularzu oferty składanej do przetargu.

Powyższe zmiany obowiązują w całej Spółce (wszystkich lokalnych jednostkach) dla postępowań zakupowych na roboty budowalne i usługi projektowe uruchamianych (publikowanych) od dnia 5 maja 2014 roku.

Mamy nadzieję, że taka forma kontraktowania, w tym wdrożenie znacznie krótszych i prostszych wzorów umów, spotka się z Państwa przychylnością i stanowić będzie dla nas duże ułatwienie w procesach zakupowych.

Do pobrania:

Ogólne Warunki Umów

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl