ENERGA-OPERATOR ocenia Kwalifikowanych Wykonawców

Firmy współpracujące z ENERGA-OPERATOR i wpisane do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców zostaną ocenione przede wszystkim pod kątem terminowości, rzetelności i bezpieczeństwa pracy. Spółka planuje powiązać systemem ocen z systemem motywacyjnym nagradzającym najlepszych wykonawców.

Wprowadzenie systemu ocen jest częścią przyjętej przez ENERGA-OPERATOR polityki, zgodnie z którą spółka podejmuje długoterminową współpracę wyłącznie z firmami, realizującymi prace rzetelnie, terminowo i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególny nacisk położony jest na ostatni z tych obszarów.

Skutkiem wdrożenia oceny wykonawców będzie perspektywiczne wprowadzenie systemu motywacyjnego nagradzającego najlepsze podmioty.

Pierwsza ocena dokonana zostanie pod koniec tego roku. Szczegółowej ocenie podlegać będą:

  • terminowość realizacji kontraktów,
  • liczba odbiorów negatywnych,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Będzie ona miała charakter wyłącznie informacyjny, a jej wyniki zostaną przekazane ocenianym wykonawcom.

W drugiej połowie roku wartość prac, które ENERGA-OPERATOR planuje zlecić wykonawcom przedstawia się następująco:

 

Oddział EOP Projektowanie   Roboty budowlano-montażowe  
 nN/SN  WN  nN/SN WN 
 Gdańsk  1 506 836 29 900 000  39 900 000 
 Kalisz  2 000 000 500 000  60 000 000  10 000 000 
 Koszalin  3 700 000 700 000  29 700 000  159 000 000 
 Olsztyn  2 000 000      1 000 000  20 000 000  2 000 000 
 Plock  3 125 000 1 710 000  59 375 000  32 490 000 
 Toruń  2 267 235 20 405 117  18 980 000 
 RAZEM  14 599 071 3 910 000  219 380 117  262 370 000 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl