Opłaty za uzgodnienia branżowe w ENERGA-OPERATOR SA

Od 01.06.2015 ENERGA-OPERATOR SA wprowadza opłaty za dokonywanie uzgodnień branżowych.

Opłacie podlegają:

 1. Uzgodnienia branżowe projektów zagospodarowania terenu. 
 2. Uzgodnienia podkładów mapowych do celów projektowych w zakresie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA 
 3. Pozostałe uzgodnienia wymagające weryfikacji w zakresie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA
  z wyjątkiem:
  • spraw realizowanych na zlecenie ENERGA-OPERATOR SA
  • spraw uzgadnianych na naradach koordynacyjnych w starostwach powiatowych oraz wpływających za pośrednictwem tych narad.

Opłacie nie podlegają dokumenty urzędowe otrzymywane w drodze postępowania administracyjnego (m.in. zawiadomienia, postanowienia, decyzje o warunkach zabudowy lub inne dokumenty dostarczane do ENERGA-OPERATOR SA w trybie administracyjnym).

Z opłat zwolnione są doraźne uzgodnienia związane z usuwaniem awarii przez inne branże, a wymagające weryfikacji infrastruktury EOP w pobliżu miejsca awarii.

W celu uzyskania uzgodnienia należy wypełnić i podpisać formularz zlecenia i wraz dołączonymi do niego:

 • dwoma egzemplarzami projekt zagospodarowania terenu lub podkładów mapowe do celów projektowych) 
 • pełnomocnictwem inwestora do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku, gdy wnioskodawcą był inny podmiot niż inwestor) 

i złożyć w kancelarii lub biurze podawczym.

Wysokość opłaty jest uzależniona od wielkości dokumentacji złożonej do uzgodnienia i wyliczana jest wg cennika „Cennika usług pozataryfowych – dodatkowych” (dostępnego na stronie http://www.energa-operator.pl)

Pracownik ENERGA-OPERATOR SA jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności wielkości przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji z wielkością określoną w zleceniu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności Pracownik ENERGA-OPERATOR SA skontaktuje się ze Zleceniodawcą w celu i uzgodnienia (mail lub pismo) ostatecznej wielkość złożonej do uzgodnienia dokumentacji.

Opłata za uzgodnienie będzie pobierana bez względu na to czy uzgodnienia dokonano z wynikiem pozytywnym, czy negatywnym. Po dokonaniu uzgodnienia dokumentacja będzie odsyłana jest na wskazany we wniosku adres. Faktura za wykonaną usługę zostanie dostarczona osobną przesyłką.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl