Jak zabezpieczyć sprzęt domowy przed przepięciami.

Przepięcia mogą powodować uszkodzenia izolacji przewodów, wywoływać iskrzenie, niszczyć urządzenia elektryczne, a zwłaszcza urządzenia elektroniczne. Szczególnie mało odporne na gwałtowne skoki napięcia w sieci (przepięcia) są wszelkie obwody elektroniczne (m.in. urządzeń AGD, komputerów, urządzeń radiowych i telewizyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych).

Jeśli więc w niechronionej instalacji pojawi się przepięcie, stwarza ono istotne ryzyko uszkodzenia urządzenia domowego. Istnieją jednak sposoby zabezpieczenia przed takimi kłopotami.

W instalacji elektrycznej w budynku lub mieszkaniu powinno się wykonać połączenia wyrównawcze i zainstalować ograniczniki przepięć.

Trzy grupy ograniczników przepięć - oznaczone literami B, C i D - zabezpieczają przed przepięciami pochodzenia burzowego i łączeniowymi mogącymi wystąpić w sieci zasilającej budynek. Ochrona winna być wielostopniowa z zastosowaniem ograniczników przepięć odpowiedniej klasy. Każdy stopień wytłumia energię fali przepięciowej i obniża szczytowe napięcie impulsu.

  • Ograniczniki przepięć klasy B zabezpieczają przed bezpośrednim i bliskim uderzeniem pioruna 
  • Ograniczniki przepięć klasy C zabezpieczają większość odbiorników elektrycznych przed przepięciami komutacyjnymi (łączeniowymi) 
  • Ograniczniki przepięć klasy D dodatkowo zabezpieczają szczególnie czułe i kosztowne urządzenia 
  • Aparaty zespolone ograniczników przepięć klasy B+C dedykowane są dla przemysłu i domków jednorodzinnych 

Ograniczniki przepięć klasy B umieszcza się w złączu kablowym lub rozdzielnicy głównej (administratora budynku) w budynkach posiadających ochronę odgromową oraz tych, nie posiadających jej, ale znajdujących się w pobliżu wysokiego obiektu (np. maszt) lub zasilanych z sieci napowietrznej. Ograniczniki przepięć klasy C montuje się w rozdzielnicy (w lokalu u odbiorcy), a klasy D – bezpośrednio przy chronionych urządzeniach (w gniazdkach elektrycznych lub listwach z ochroną przepięciową).

W razie potrzeby ograniczniki przepięć bezpiecznie przejmą falę przepięciową i odprowadzą prąd przepięciowy do uziomu, a nie do instalacji. Zabezpieczą nie tylko przed przepięciami podczas burzy, ale także przepięciami łączeniowymi, które zdarzają się w sieci zasilającej. Dobór i zainstalowanie urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej – zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej – należy zlecić doświadczonemu elektrykowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia.

We własnym zakresie możemy kupić listwy ochronne (filtrujące) lub wkładany do zwykłego gniazdka ochronnik (klasa D).

Pamiętajmy, że nawet w przypadku wyłączenia prądu przez operatora istnieje ryzyko uszkodzenia sprzętu. Najprościej jest, zatem odłączyć wszelki sprzęt z gniazdek elektrycznych oraz innych instalacji przewodowych (np. antena TV).

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl