Informacja o dialogu technicznym - oznaczenie sprawy: CSWI/DT/2015

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że na stronie internetowej www.cswi.ptpiree.pl ukazało się ogłoszenie o wszczęciu przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, działającego jako pełnomocnik Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

  1. Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
  2. ENERGA Operator SA z siedzibą w Gdańsku,
  3. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
  4. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
  5. TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie.

dialogu technicznego prowadzonego na podstawie art. 31b ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 904 ze zm), poprzedzającego postępowanie w sprawie:

PRZYGOTOWANIE,

WDROŻENIE I UTRZYMANIE

CENTRALNEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI

NA DETALICZNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE

Dialog skierowany jest do firm informatycznych specjalizujących się w budowie, wdrażaniu i utrzymywaniu systemów wymiany informacji klasy B2B zbudowanych na bazie oprogramowania typu COTS.

Wszystkie szczegółowe informacje są dostępne na stornie internetowej Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej www.ptpiree.pl (szczegółowe informacje o dialogu technicznym na: www.cswi.ptpiree.pl)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl