ENERGA-OPERATOR i Akademia Morska w Gdyni zacieśnią współpracę w obszarze inteligentnego opomiarowania

Akademia Morska w Gdyni i ENERGA-OPERATOR będą współpracować w zakresie badań i rozwoju sieci inteligentnej. Dzisiaj podpisano porozumienie w tej materii.

Porozumienie koncentruje się na współpracy naukowo-technicznej w obszarze inteligentnych systemów elektroenergetycznych a zwłaszcza inteligentnej infrastruktury pomiarowej.

- Naszym celem jest wzajemne wspieranie się w zakresie badań nad rozwojem infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania w celu optymalizacji procesów akwizycji danych pomiarowych i realizacji pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej – mówi Roman Pionkowski, prezes ENERGA-OPERATOR SA. – Akademia Morska jest bardzo ambitnym partnerem.

Prof. dr hab. inż. Janusz Mindykowski, Prorektor Akademii Morskiej w Gdyni podkreślił, iż celem uczelni jest między innymi rozwój innowacyjności w obszarze inteligentnych systemów elektroenergetycznych, oparty na wynikach krajowych prac naukowo-badawczych.

- Dzięki współpracy zwiększy się udział polskiej nauki i techniki w rozwoju inteligentnych systemów elektroenergetycznych – powiedział prof. Mindykowski.

Pokłosiem zawartego porozumienia mają być m.in. wspólne publikacje naukowe.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl