Rozłączniki nowej generacji w sieci EOP

ENERGA-OPERATOR podpisała umowę z firmą ZPUE na sprzedaż i sukcesywną dostawę 600 sztuk rozłączników napowietrznych SN o budowie zamkniętej z zespołami telesterowania i telesygnalizacji. Urządzenia te będą elementem systemu FDIR przeznaczonego do szybkiego lokalizowania i izolowania uszkodzonych odcinków sieci.

Dostawa urządzeń jest jednym z kluczowych etapów realizowanego projektu „Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci, w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa Operator SA” (w skrócie Smart Grid)”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym.

Projekt zakłada wdrożenie inteligentnych rozwiązań w sieci, m.in. funkcjonalności automatyki FDIR, której głównym zadaniem jest znaczące skrócenie czasu trwania awarii i przywrócenie w możliwie najkrótszym czasie zasilania jak największej ilości odbiorców (automatyczne lokalizowanie i izolowanie uszkodzonego odcinka linii SN). Dostarczane przez ZPUE zespoły rozłącznikowe wyposażone będą w sterowniki automatyki sieciowej SO-54SR-301 firmy MIKRONIKA realizujące funkcje telesterowania oraz wykrywania i sygnalizacji przepływu prądów zwarciowych. Łączność z systemami SCADA realizowana będzie dwu kanałowo poprzez GSM/GPRS/APN oraz system TETRA.

Jest to druga (po umowie na dostawę serwerów i macierzy SCADA) umowa zawarta w ramach projektu, która inicjuje prace modernizacyjne na terenie działania całego ENERGA-OPERATOR. Pierwsze dostawy urządzeń i rozpoczęcie prac modernizacyjnych zaplanowano na maj 2018. W bieżącym roku zabudowanych zostanie ok 400 szt. rozłączników napowietrznych, a całość prac w ramach całego projektu będzie realizowana do końca 2020 roku.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl