Flaga UE

Standard techniczny modułu komunikacyjnego do liczników specjalnych instalowanych w ENERGA-OPERATOR SA

W związku z rozpoczęciem procesu wprowadzania zmian w dotychczasowych wymaganiach technicznych dotyczących modułów komunikacji dla liczników specjalnych przedstawiamy projekt Wymagań Technicznych (plik w formacie pdf).

Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 28 listopada 2018 r. pocztą elektroniczną na adresy: jakub.oleszkiewicz@energa.pl ; malgorzata.kucharczyk@energa.pl oraz andrzej.walentynowicz@energa.pl.

W tytule wiadomości prosimy wpisywać: Uwagi do wymagań technicznych dla modemów do liczników specjalnych 2018. Zebrane uwagi prosimy przesłać w trybie edycji zmian na pliku Wymagań Technicznych (w wersji doc) oraz wersję podpisaną w pdf.

Dostępne pliki:

Wymagania techniczne dla modemów do liczników specjalnych (wersja pdf)

Wymagania techniczne dla modemów do liczników specjalnych (wersja .doc)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl