Flaga UE

Informacja o możliwości składania oświadczeń uprawniających do obniżonych cen energii

Uprzejmie informujemy o możliwości składania oświadczeń odbiorcy końcowego energii elektrycznej uprawniających do rozliczeń według stawek obowiązujących w 2018 roku.

Zgodnie z Ustawą Prądową oświadczenia powinny być składane w spółkach obrotu energią (Sprzedawcy energii elektrycznej), z którymi Klienci mają zawarte umowy.

Dokument można dostarczyć Sprzedawcom zarówno osobiście, jak również pocztą. W tym drugim przypadku, za termin przyjęcia wniosku uznawana jest data stempla pocztowego.

ENERGA-OPERATOR SA będzie również przyjmować oświadczenia Klientów, które następnie zostaną przekazane Sprzedawcom energii elektrycznej.

Informujemy, że 13 sierpnia Biura Obsługi Odbiorców będą pracować do godziny 20:00.

 

Wzór oświadczenia do pobrania

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl