Flaga UE

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 4/2019 - aktualizacja 12.12.2019

Zamawiający ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem analizy rynku w przedmiocie wdrożenia Hurtowni Danych w ENERGA–Operator SA.
Przedmiotem dialogu technicznego jest doradztwo oraz pozyskanie informacji w następującym zakresie:

  1. identyfikacja dostępnych na rynku rozwiązań w wyżej wymienionym zakresie wdrożonych/wdrażanych np. u innych operatorów elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych lub firm o podobnym profilu działalności;
  2. weryfikacja potrzeb i wymagań Zamawiającego w kontekście możliwości ich spełnienia przez oferowane rozwiązania różnych Uczestników;
  3. identyfikacja kluczowych z punktu widzenia poprawności, kompletności i terminowości wdrożenia systemu wymagań, uwarunkowań, współzależności oraz ryzyk obejmujących obszar zagadnień technicznych, formalno-prawnych i organizacyjnych dotyczących zarówno Zamawiającego jak i Uczestników;
  4. najnowszych i optymalnych rozwiązań dotyczących przedmiotu dialogu technicznego;
  5. funkcjonalności, możliwości realizacji wdrożenia, wymaganych parametrów technicznych, zastosowania najlepszych dostępnych technologii oraz metodologii projektowych;
  6. możliwości zintegrowania systemu z systemami stanowiącymi źródła danych,
  7. możliwości udostępnienia danych i współpracy z istniejącą platformą raportowa,
  8. określenia innych niezbędnych elementów dla analizowanego rozwiązania.

 

Aktualizacja 14.11.2019

Informujemy o przedłużeniu terminu składania/nadsyłania zgłoszeń do uczestnictwa w dialogu.

Nowy termin został ustalony na dzień: 18.11.2019 do godz. 10:00.

 

Aktualizacja 12.12.2019

Dialog techniczny pn. ”Wdrożenie Hurtowni danych” został zakończony w dniu wczorajszym tj. 11.12.2019 o godzinie 15:00.

 

Załączniki

pdf

Ogłoszenie o dialogu technicznym nr 4/2019

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 355,9 kB

docx

Załącznik nr 2 - Ankieta

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 1,6 MB

docx

Załącznik nr 3 - Wykaz wdrożeń

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 1,6 MB

pdf

Załącznik nr 4 - Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 281,7 kB

docx

Załącznik nr 5 - Oświadczenie

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 61,6 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl