Flaga UE

Nowe Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy, że od 27 stycznia 2020 r. w ENERGA-OPERATOR SA obowiązują nowe Standardy Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Zmianie ulegają terminy anulowania trzech zgłoszeń. Szczegółowe informacje zawarto w opisie zmian.

Wykaz najważniejszych zmian oraz  nowych funkcjonalności wprowadzonych w dokumencie: Standardy Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Planowana data wprowadzenia zmian: 27 stycznia 2020 roku.

  1. W rozdziale 4.2.: Struktura menu Portalu Sprzedawców wprowadzono zaktualizowany opis menu użytkownika (analogiczny jak w dokumencie: Instrukcja Użytkownika Portalu Sprzedawców).

  2. W rozdziale 6: Anulowanie procesów na Portalu Sprzedawców i przez usługę B2B zmianie ulega termin możliwości anulowania procesów z inicjatywy Sprzedawcy dla zgłoszeń:

    * Zmiana podstawowego Sprzedawcy = Zgłoszenie umowy sprzedaży/kompleksowej,
    * Zmiana Odbiorcy,
    * Wprowadzenie Odbiorcy do pustego PPE,

    z 7 dni do 5 dni kalendarzowych przed wnioskowaną datą realizacji zgłoszenia zgodnie ze zmianami wynikającymi z pkt D.2.12. IRiESD.

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 27 stycznia 2020 r.)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl