Flaga UE

Zapytanie ofertowe – leasing operacyjny 4 sztuk samochodów osobowych Skoda Superb - sprawa numer N/1/0111/2019

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku zwraca się z zapytaniem ofertowym. Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA (dostępny na stronie http://bip.energa-operator.pl).

 

Załączniki

pdf

Zaproszenie do złożenia oferty

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 181,7 kB

doc

Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 115,7 kB

docx

Załącznik 2 - Wykaz usług

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 67,7 kB

docx

Załącznik 3 - Oświadczenie spełnienie warunków

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 22,7 kB

docx

Załącznik 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 22,7 kB

docx

Załącznik 5 - Formularz oferty

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 71,7 kB

docx

Załącznik 6 - Oświadczenie wykonawcy w zw. z RODO

Plik nie posiada dodatkowego opisu
Rozmiar pliku: 24,4 kB

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl